Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 2020

Koulutusala Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Naiset 335 939 285 475 3 149 2 916
Miehet 78 884 71 336 3 638 3 379
00 Yleissivistävä koulutus Yhteensä 8 254 6 761 2 996 2 681
Naiset 5 529 4 468 2 899 2 612
Miehet 2 725 2 293 3 174 2 876
01 Kasvatusalat Yhteensä 43 526 40 622 3 631 3 572
Naiset 35 922 33 353 3 553 3 501
Miehet 7 604 7 269 3 980 3 847
02 Humanistiset ja taidealat Yhteensä 24 960 22 130 3 605 3 600
Naiset 19 762 17 415 3 579 3 594
Miehet 5 198 4 715 3 699 3 631
03 Yhteiskunnalliset alat Yhteensä 14 106 12 158 3 915 3 754
Naiset 11 894 10 128 3 821 3 734
Miehet 2 212 2 030 4 357 3 969
04 Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Yhteensä 30 117 26 608 2 935 2 633
Naiset 26 026 22 896 2 845 2 602
Miehet 4 091 3 712 3 469 3 030
05 Luonnontieteet Yhteensä 8 747 8 083 4 086 4 032
Naiset 5 650 5 152 3 941 3 921
Miehet 3 097 2 931 4 339 4 246
06 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) Yhteensä 4 449 4 056 3 326 3 079
Naiset 1 840 1 653 3 131 2 847
Miehet 2 609 2 403 3 455 3 275
07 Tekniikan alat Yhteensä 23 496 21 238 3 360 3 176
Naiset 7 780 6 723 3 182 2 886
Miehet 15 716 14 515 3 436 3 306
08 Maa- ja metsätalousalat Yhteensä 6 073 4 760 3 069 2 844
Naiset 3 776 2 851 2 994 2 762
Miehet 2 297 1 909 3 169 2 952
09 Terveys- ja hyvinvointialat Yhteensä 198 392 165 667 3 220 2 919
Naiset 176 229 146 048 3 122 2 888
Miehet 22 163 19 619 3 914 3 317
10 Palvelualat Yhteensä 36 978 32 159 2 709 2 465
Naiset 29 815 25 457 2 555 2 376
Miehet 7 163 6 702 3 244 3 236
99 Muut tai tuntemattomat koulutusalat Yhteensä 15 725 12 569 2 521 2 402
Naiset 11 716 9 331 2 479 2 378
Miehet 4 009 3 238 2 634 2 473

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_007_fi.html