Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 2020

Ikäryhmä Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Ylempi perusaste 15 345 12 245 2 516 2 399
Toinen aste 147 235 122 982 2 636 2 536
Erikoisammattikoulutusaste 5 689 5 074 2 908 2 817
Alin korkea-aste 48 101 41 604 3 060 2 954
Alempi korkeakouluaste 94 991 82 094 3 144 3 010
Ylempi korkeakouluaste 97 834 88 274 4 197 3 932
Tutkijakoulutusaste 5 628 4 538 5 986 5 850
Alle 20 Yhteensä 1 510 1 083 2 429 2 422
Ylempi perusaste 1 510 1 083 2 429 2 422
20 - 24 Yhteensä 10 847 8 835 2 583 2 564
Ylempi perusaste 2 079 1 585 2 431 2 404
Toinen aste 7 221 5 828 2 541 2 531
Erikoisammattikoulutusaste 7 7         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 1 516 1 395 2 875 2 804
Ylempi korkeakouluaste 24 20 3 109 3 112
25 - 29 Yhteensä 33 317 29 187 2 940 2 799
Ylempi perusaste 817 622 2 515 2 355
Toinen aste 13 936 11 724 2 692 2 548
Erikoisammattikoulutusaste 76 72 2 612 2 581
Alin korkea-aste 18 12 2 964 2 516
Alempi korkeakouluaste 13 571 12 249 2 937 2 859
Ylempi korkeakouluaste 4 874 4 487 3 565 3 316
Tutkijakoulutusaste 25 21 4 725 4 265
30 - 34 Yhteensä 41 050 34 522 3 088 2 934
Ylempi perusaste 926 738 2 653 2 389
Toinen aste 13 900 11 425 2 611 2 514
Erikoisammattikoulutusaste 215 195 2 819 2 763
Alin korkea-aste 43 34 2 578 2 502
Alempi korkeakouluaste 15 152 12 558 3 010 2 894
Ylempi korkeakouluaste 10 601 9 387 3 713 3 467
Tutkijakoulutusaste 213 185 4 682 4 439
35 - 39 Yhteensä 47 749 39 304 3 211 3 019
Ylempi perusaste 1 063 845 2 684 2 401
Toinen aste 15 097 12 428 2 615 2 521
Erikoisammattikoulutusaste 440 379 2 853 2 808
Alin korkea-aste 103 82 2 810 2 724
Alempi korkeakouluaste 16 299 12 984 3 096 2 966
Ylempi korkeakouluaste 14 195 12 183 3 866 3 611
Tutkijakoulutusaste 552 403 5 329 5 264
40 - 44 Yhteensä 52 288 44 805 3 311 3 092
Ylempi perusaste 1 053 882 2 570 2 389
Toinen aste 15 565 13 147 2 622 2 516
Erikoisammattikoulutusaste 662 607 2 899 2 788
Alin korkea-aste 2 017 1 685 2 929 2 877
Alempi korkeakouluaste 15 938 13 429 3 144 3 006
Ylempi korkeakouluaste 16 158 14 381 4 040 3 822
Tutkijakoulutusaste 895 674 5 530 5 595
45 - 49 Yhteensä 52 488 46 776 3 361 3 090
Ylempi perusaste 1 237 1 052 2 526 2 381
Toinen aste 16 063 13 922 2 634 2 522
Erikoisammattikoulutusaste 810 747 2 939 2 843
Alin korkea-aste 7 885 6 920 3 025 2 926
Alempi korkeakouluaste 10 692 9 691 3 213 3 050
Ylempi korkeakouluaste 14 840 13 665 4 264 4 026
Tutkijakoulutusaste 961 779 5 768 5 760
50 - 54 Yhteensä 58 778 53 046 3 357 3 028
Ylempi perusaste 1 678 1 384 2 502 2 383
Toinen aste 19 870 17 427 2 641 2 538
Erikoisammattikoulutusaste 1 119 1 038 2 897 2 801
Alin korkea-aste 11 383 10 208 3 027 2 923
Alempi korkeakouluaste 8 948 8 293 3 250 3 081
Ylempi korkeakouluaste 14 772 13 840 4 447 4 166
Tutkijakoulutusaste 1 008 856 6 100 6 059
55 - 59 Yhteensä 64 102 56 850 3 307 2 982
Ylempi perusaste 2 215 1 836 2 500 2 404
Toinen aste 24 860 21 217 2 646 2 549
Erikoisammattikoulutusaste 1 345 1 210 2 933 2 846
Alin korkea-aste 13 522 12 063 3 057 2 947
Alempi korkeakouluaste 7 548 6 965 3 350 3 170
Ylempi korkeakouluaste 13 607 12 710 4 510 4 208
Tutkijakoulutusaste 1 005 849 6 267 6 211
60 - 64 Yhteensä 49 079 39 645 3 320 2 972
Ylempi perusaste 2 551 2 050 2 486 2 413
Toinen aste 19 480 14 923 2 648 2 549
Erikoisammattikoulutusaste 955 775 2 931 2 842
Alin korkea-aste 12 358 10 016 3 135 3 018
Alempi korkeakouluaste 4 885 4 180 3 526 3 446
Ylempi korkeakouluaste 8 053 7 049 4 775 4 380
Tutkijakoulutusaste 797 652 6 743 6 768
Yli 65 Yhteensä 3 615 2 758 3 688 3 229
Ylempi perusaste 216 168 2 602 2 502
Toinen aste 1 243 941 2 771 2 636
Erikoisammattikoulutusaste 60 44 2 987 2 813
Alin korkea-aste 772 584 3 236 3 105
Alempi korkeakouluaste 442 350 3 760 3 702
Ylempi korkeakouluaste 710 552 4 950 4 485
Tutkijakoulutusaste 172 119 7 071 7 436

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_009_fi.html