Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.11.2007

Alkoholisyyt edelleen työikäisten yleisin kuolemansyy

Vuonna 2006 kuoli työiässä eli 15-64 -vuotiaana yhteensä 7 475 miestä ja 3 155 naista. Yleisin kuolemansyy oli alkoholiperäinen sairaus tai alkoholimyrkytys, joihin kuoli 1 300 miestä ja 354 naista.

Alkoholikuolleisuus on ollut työikäisillä miehillä jo parin vuoden ajan suurempaa kuin sepelvaltimotautikuolleisuus (ks. kuviot alla). Sekä miehillä että naisilla alkoholikuolleisuus kasvoi vuonna 2004 selvästi ja vuonna 2005 edelleen jonkin verran. Vuonna 2006 kasvu näyttää kuitenkin pysähtyneen. Työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolleisuus on vähentynyt kolmannekseen viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Työikäisillä naisilla yleisimpiä kuolemansyitä olivat rintasyöpä ja alkoholisyyt sekä vuonna 2005 että 2006. Naisten rintasyöpäkuolleisuus on pysynyt viimeiset 20 vuotta lähes ennallaan, mutta alkoholikuolleisuus on tässä ajassa yli kaksinkertaistunut.

Työikäisten yleisimmät kuolemansyyt sukupuolen mukaan vuonna 2006

Miehet Kuolleiden
määrä

 
%
 
Naiset Kuolleiden
määrä
 

%
Sija Kuolemansyy Sija Kuolemansyy
1. Alkoholisyyt 1300 17,4 1. Alkoholisyyt 354 11,2
2. Sepelvaltimotauti 1244 16,6 2. Rintasyöpä 353 11,2
3. Tapaturmat yht. 997 13,3 3. Tapaturmat yht. 230 7,3
  siitä       siitä    
  -maaliikenne 170 2,3   -maaliikenne 53 1,7
  -kaatumiset 260 3,5   -kaatumiset 42 1,3
4. Itsemurhat 663 8,9 4. Itsemurhat 206 6,5
5. Keuhkosyöpä 403 5,4 5. Aivoverenkierron sairaus 202 6,4
6. Aivoverenkierron sairaus 305 4,1 6. Sepelvaltimotauti 184 5,8
   Muut kuolemansyyt       Muut kuolemansyyt    
  Työikäisenä kuolleita miehiä yht. 7475 100,0    Työikäisenä kuolleita naisia yht. 3155 100,0

Naiset elävät pidempään kuin miehet, mikä näkyy jo työikäisten kuolemien määrissä: naisia kuolee alle puolet miesten määrästä. Kuolleisuus 100 000 henkilöä kohti on naisilla alle 65-vuotiaana 152, kun miehillä vastaava luku on 366.

Elinikä on pidentynyt viime vuosikymmeninä, minkä seurauksena väestömäärä vanhemmissa ikäluokissa kasvaa nopeasti: 80 prosenttia miehistä ja 91 prosenttia naisista elää nykyään 65-vuotiaaksi tai vanhemmaksi. 80 vuoden iän saavuttaa lähes puolet miehistä ja 70 prosenttia naisista. Eliniän pidentymiseen on vaikuttanut lähinnä verenkiertoelinten sairauksien väheneminen.

Suurimmat ikääntyneiden kuoleman aiheuttajat ovat sepelvaltimotauti ja muut verenkiertoelinten sairaudet. Eliniän pidentyessä dementia (ml. Alzheimerin tauti) on yleistynyt. Se aiheuttaa jo 15 prosenttia 65 vuotta täyttäneiden ja peräti 80 prosenttia 80 vuotta täyttäneiden kuolemista.

Vuonna 2006 kuoli tapaturmaisesti 3 084 henkeä, 2 070 miestä ja 1 014 naista. Joka viidennessä tapaturmassa uhri oli päihdyksissä. Toinen tapaturmaan altistava tekijä oli ikä: 23 prosenttia tapaturman uhreista oli yli 80-vuotiaita.

Vuonna 2006 Suomessa tehtiin 1 062 itsemurhaa. Näistä miesten itsemurhia oli 803 ja naisten 259. Itsemurhien määrä oli suurimmillaan 1980 - 1990-lukujen vaihteessa, noin 1 500 vuodessa. Vuonna 2005 itsemurhien määrä oli alhaisimmillaan vuosikymmeniin, alle tuhat.

Lähde: Kuolemansyytilasto 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Helena Korpi (09)1734 3605, Mauno Huohvanainen (09)1734 3296, kuolemansyyt.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 2.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksyyt/2006/ksyyt_2006_2007-11-05_tie_001.html