Koronavirustauti kuolemansyynä vuonna 2021

Tälle sivulle on koottu lyhyesti keskeiset tiedot koronavirustaudista kuolemansyynä vuonna 2021. Sivua ei enää päivitetä. Sivulla esitetyistä taulukkolinkeistä saa myös vuoden 2020 tai 2022 vastaavat tiedot.

Vuotta 2021 koskevat tiedot perustuvat 9.12.2022 julkistettuun kuolemansyytilaston tiedotteeseen ja katsaukseen. Uusimmat tiedot kuolemansyistä ja linkin StatFin-tietokantaan löydät aina kuolemansyyt-tilaston sivulta.

Miksi kuolemansyiden julkaiseminen kestää?

Kuolemansyytilasto perustuu lääkäreiden kirjoittamiin kuolintodistuksiin. Kuolintodistusten saapuminen Tilastokeskukseen kestää kauan, ja siksi kuolemansyytilasto julkaistaan pitkällä viiveellä.

Miten THL tilastoi koronaan liittyviä kuolemia?

Mitä tiedetään vuodesta 2022?

Kuolleiden määrä vuonna 2022 oli historiallisen suuri, 63 219. Ihmisiä kuoli lähes 10 % enemmän kuin vuonna 2021.

Tilastokeskus julkaisi vuotta 2022 koskevat kuolemansyyt jouulukuussa 2023. Tilaston mukaan Koronavirustautiin menehtyi vuoden 2022 aikana 4 349 henkilöä eli liki 7 % kuolleista. 

THL:n tarkastelun (Slideshare) mukaan korona aiheutti vuonna 2022 noin 3500 kuolemaa ja oli myötävaikuttavana tekijänä runsaassa 2100 kuolemassa.

Koronavirustautiin liittyvät kuolemat kuolemansyytilaston mukaan

Vuonna 2021 koronavirustautiin eli covid-19-virusinfektioon kuoli Suomessa yhteensä 952 henkilöä. (Vuonna 2020 tautiin kuoli 558 henkilöä.) Vajaa kaksi prosenttia vuonna 2021 tapahtuneista kuolemista oli koronavirustaudin aiheuttamia.

Lisäksi koronavirustauti myötävaikutti yli 200 henkilön kuolemaan muuna kuin tilaston peruskuolemansyynä. Yleisiä peruskuolemansyitä tällaisissa tapauksissa olivat sydän- ja verisuonitauti, muistisairaudet ja kasvaimet. 

Kuolleiden ikä ja sukupuoli

 • Koronavirustautiin kuolleiden mediaani-ikä oli 80 vuotta.
  • Miesten mediaani-ikä oli 77 vuotta, naisten 84 vuotta.
 • Eniten kuolemia oli 85–89-vuotiaiden ikäryhmässä.
 • Alle 65-vuotiaita kuoli 133.
  • Alle 65-vuotiaana kuolleista yli 70 % oli miehiä.
 • Yhtään lasta ei kuollut koronavirustautiin.
 • Nuorin menehtynyt henkilö kuului 20–24-vuotiaiden ikäryhmään.
 • Miehiä kuoli 539 ja naisia 413.

Taulukko vuosien 2020 ja 2021 covid-19-virusinfektiokuolemista ikäryhmittäin ja sukupuolittain (StatFin-tietokanta)

Kuolemien ajankohta

Koronavirustautikuolemissa oli vuonna 2021 kuukausittaista vaihtelua. 

 • Tammikuussa koronavirustautiin kuoli lähes 100 ihmistä.
 • Keväällä kuolleiden määrä väheni.
 • Vähiten kuolemia oli kesä- ja heinäkuussa. 
 • Syksyllä kuolleiden määrä kääntyi taas kasvuun. 
 • Eniten kuolemia osui joulukuulle, viidesosa koko vuoden koronakuolemista.

Taulukko vuosien 2020 ja 2021 covid-19-virusinfektiokuolemista kuukausittain ja sukupuolittain (StatFin-tietokanta)

Kuolleet alueittain

 • Koronaviruskuolemia tapahtui eniten Uudellamaalla (434), Varsinais-Suomessa (99) ja Pohjois-Pohjanmaalla (74).
 • Koko maan koronavirustautikuolleisuus 100 000 asukasta kohden oli 17,2.
 • 100 000 asukasta kohden koronavirustautikuolleisuus oli suurinta Uudellamaalla (25,4), Kanta-Hämeessä (21,1) ja Varsinais-Suomessa (20,5).

Taulukko vuosien 2020 ja 2021 covid-19-virusinfektiokuolemista hyvinvointialueittain (StatFin-tietokanta)

Taulukko vuoden 2020 covid-19-virusinfektiokuolemista maakunnittain (StatFin-tietokanta, arkisto)

Kaikkien kuolemien määrät 

Kuolemansyytilaston lisäksi Tilastokeskus julkaisee lukuja kuolemien lukumääristä. Niistä julkaistaan kolmea eri tilastoa.

 1. Vuositilasto. Kuolinluvuista julkaistaan vuosittaista tilastoa. Toisin kuin kuukausittaiset ja viikoittaiset ennakkotiedot, kuolleet-tilaston luvut eivät enää tarkennu vaan ne ovat lopullisia. 
  Kuolleet-tilaston taulukot (StatFin-tietokanta)
 2. Ennakollinen kuukausitilasto. Väestön ennakkotilastossa julkaistaan kuukausittain ennakolliset kuolleiden lukumäärät, jotka revisioituvat eli tarkentuvat tilaston julkistusten yhteydessä koko tilastovuoden ajalta.
  Väestön ennakkotilaston taulukot (StatFin-tietokanta)
 3. Kokeellinen viikkotilasto. Tilastokeskus julkaisee koronavirusepidemian aikana tietoja kuolemien viikoittaisista määristä. Luvut ovat ennakollisia ja niitä tarkennetaan, kun tilastoaineisto täydentyy. Etenkin tuoreimpien viikkojen luvut ovat vaillinaisia. Taulukko päivitetään kerran kuussa samalla viikolla, jolloin julkaistaan väestön ennakkotilaston kuukausijulkistus. Taulukon päivitysviikonpäivä on torstai, mutta jos torstaille osuu arkipyhä, päivitys tehdään keskiviikkona.
  Kuolleet viikoittain -taulukko (Kokeelliset tilastot -tietokanta).
  Tietoja kuolleiden viikoittaisista määristä alettiin julkaista toukokuussa 2020 koronapandemian takia. Tietoja julkaistaan siihen asti, kun niille on koronapandemiasta aiheutuva tarve.

Kuolemansyytilasto

Lisätietoja: kuolemansyyt@stat.fi