Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  1.–3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 2016
Toimintakate (+/-) -21 599 719
Verotulot 17 166  
Valtionosuudet 6 798  
Rahoitustuotot 464 15
Rahoituskulut 146 80
Vuosikate (+/-) 2 683 654
Poistot ja arvonalentumiset 1 483 419
Satunnaiset erät (+/-) 208 3
Tilikauden tulos (+/-) 1 408 238
Investointimenot yhteensä 1 982 526
Lainakanta, neljänneksen lopussa 14 899 3 029
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2016/03/ktan_2016_03_2016-11-25_tau_001_fi.html