Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  1–3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2016 2016
Verksamhetsbidrag (+/-) -21 599 719
Skatteinkomster 17 166  
Statsandelar 6 798  
Finansiella intäkter 464 15
Finansiella kostnader 146 80
Årsbidrag (+/-) 2 683 654
Avskrivningar och nedskrivningar 1 483 419
Extraordinära poster (+/-) 208 3
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 1 408 238
Investeringsutgifter totalt 1 982 526
Lånestock, i slutet av kvartalet 14 899 3 029
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverken och interna poster har eliminerats.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/03/ktan_2016_03_2016-11-25_tau_001_sv.html