Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 26.5.2017

Manner-Suomen kuntien toimintakulut vähenivät 2,2 prosenttia tammi-maaliskuussa 2017

Vuoden 2017 tammi-maaliskuussa Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut vähenivät 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 10,1 prosenttia. Kunnat saivat verotuloja yhteensä 5,6 miljardia euroa ja valtionosuuksia 2,2 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 10,1 prosenttia ja toimintatuotot 9,7 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 1 546 -10,1 3 637 9,7
Toimintakulut yhteensä 8 600 -2,2 3 194 10,1
Vuosikate 806 -9,8 425 8,1
Lainakanta 15 616 3,7 3 110 5,0
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2017 tammi-maaliskuussa yhteensä 8,6 miljardia euroa. Vähennystä niissä oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 2,2 prosenttia. Kuntien ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä 1,5 miljardia euroa, joka oli 10,1 prosenttia vähemmän edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, oli yhteensä 7,8 miljardia euroa. Se oli 1,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asukasta kohden kunnat saivat verorahoitusta yhteensä 1 421 euroa. 1) Kuntien yhteenlasketuksi vuosikatteeksi muodostui 0,8 miljardia euroa, joka oli 9,8 prosenttia vähemmän vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Vuoden 2017 alusta maaliskuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla kunnat käyttivät investointeihin yhteensä 0,4 miljardia euroa, joka vastasi edellisen vuoden tasoa. Yhteenlaskettu lainakanta oli maaliskuun lopussa 15,6 miljardia euroa. Se oli 2,8 prosenttia vähemmän kuin edellisen neljänneksen lopussa. Asukasta kohden Manner-Suomen kuntien lainamäärä oli 2 853 euroa. 2)

Manner-Suomen kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2017 tammi-maaliskuussa 3,2 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintatuotot olivat 3,6 miljardia euroa. Toimintakuluissa kasvua oli edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 10,1 prosenttia ja toimintatuotoissa 9,7 prosenttia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate oli 0,4 miljardia euroa. Näin ollen kuntayhtymien vuosikate kasvoi viime vuoden tasosta 8,1 prosenttia.

Kuntayhtymien investointimenot olivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 0,2 miljardia euroa, joka oli 44,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kuntayhtymien lainakanta oli vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen päättyessä yhteensä 3,1 miljardia euroa, joka oli 1,0 prosenttia vähemmän kuin edellisen neljänneksen lopussa.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa. Neljännesvuosittaisia otostutkimukseen perustuvia kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2016.
2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2016.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 26.05.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2017/01/ktan_2017_01_2017-05-26_tie_001_fi.html