Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2018 Muutos, % 2018 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -14 705 3,1 407 -20,7
Verotulot 11 633 2,5    
Valtionosuudet 4 415 -0,6    
Rahoitustuotot 378 -3,0 18 18,7
Rahoituskulut 96 -1,9 51 0,0
Vuosikate (+/-) 1 624 -10,4 374 -21,6
Poistot ja arvonalentumiset 1 020 4,1 293 -1,4
Satunnaiset erät (+/-) 21 -69,4 0 -100,6
Tilikauden tulos (+/-) 625 -30,7 81 -56,1
Investointimenot yhteensä 1 243 11,4 473 19,5
Lainakanta, neljänneksen lopussa 15 899 2,0 3 681 15,1
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 31.08.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2018/02/ktan_2018_02_2018-08-31_tau_001_fi.html