Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
2018 Muutos, % 2018 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 7 484 4,6 15 361 7,2
Toimintakulut yhteensä 36 865 3,3 14 716 8,3
Toimintakate (+/-) -29 074 3,4 652 -13,5
Verotulot 22 326 -0,5    
Valtionosuudet 8 456 -0,6    
Rahoitustuotot 649 -0,4 27 -1,7
Rahoituskulut 251 25,8 107 -0,9
Vuosikate (+/-) 2 106 -35,5 572 -15,1
Poistot ja arvonalentumiset 2 132 -2,9 601 -1,3
Satunnaiset erät (+/-) 21 -82,6 40 170,9
Tilikauden tulos (+/-) -4 -100,3 11 -85,8
Investointimenot yhteensä 3 609 3,4 1 153 2,1
Lainakanta, neljänneksen lopussa 16 731 3,8 3 856 11,4
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Vuoden 2018 tiedot ovat tilinpäätösarvioita. Muutos on laskettu edellisen vuoden toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 4. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2018/04/ktan_2018_04_2019-02-13_tau_001_fi.html