Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 7 484 4,6 15 361 7,2
Verksamhetens kostnader totalt 36 865 3,3 14 716 8,3
Verksamhetsbidrag (+/-) -29 074 3,4 652 -13,5
Skatteinkomster 22 326 -0,5    
Statsandelar 8 456 -0,6    
Finansiella intäkter 649 -0,4 27 -1,7
Finansiella kostnader 251 25,8 107 -0,9
Årsbidrag (+/-) 2 106 -35,5 572 -15,1
Avskrivningar och nedskrivningar 2 132 -2,9 601 -1,3
Extraordinära poster (+/-) 21 -82,6 40 170,9
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) -4 -100,3 11 -85,8
Investeringsutgifter totalt 3 609 3,4 1 153 2,1
Lånestock, i slutet av kvartalet 16 731 3,8 3 856 11,4
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Uppgifterna för år 2018 är bokslutsprognoser. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående årets bokslutsutfall.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/04/ktan_2018_04_2019-02-13_tau_001_sv.html