Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2019 Muutos, % 2019 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -23 156 5,7 503 -14,3
Verotulot 17 128 -4,7    
Valtionosuudet 6 677 0,6    
Rahoitustuotot 518 8,1 12 -36,9
Rahoituskulut 136 -2,2 77 2,2
Vuosikate (+/-) 1 030 -66,1 438 -17,5
Poistot ja arvonalentumiset 1 621 5,8 430 -2,2
Satunnaiset erät (+/-) 245 929,0 -1 1143,8
Tilikauden tulos (+/-) -346 -122,6 8 -91,5
Investointimenot yhteensä 2 530 13,8 815 12,4
Lainakanta, neljänneksen lopussa 18 739 19,1 4 299 13,4
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2019/03/ktan_2019_03_2019-11-22_tau_001_fi.html