Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.5.2020

Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 2,1 prosenttia tammi-maaliskuussa 2020

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 2,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 1,1 prosenttia. Kuntien verotulot olivat 6,2 miljardia euroa ja valtionosuudet 2,5 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 2,5 prosenttia kun taas toimintatuotot vähenivät 0,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 1 622 1,1 4 113 -0,4
Toimintakulut yhteensä 9 499 2,1 3 849 2,5
Vuosikate 850 12,6 245 -30,7
Lainakanta 19 132 8,5 4 818 22,2
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Manner-Suomen kunnilla oli vuoden 2020 tammi-maaliskuussa ulkoisia toimintakuluja 9,5 miljardia euroa. Ulkoisia toimintatuottoja oli 1,6 miljardia euroa. Toimintakulujen kasvu edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna oli 2,1 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat 1,1 prosenttia.

Kuntien verotulot kasvoivat 1,3 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vertailuvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Verotuloja oli 6,2 miljardia euroa. Valtionosuudet kasvoivat 10,9 prosenttia 2,5 miljardiin euroon. Näistä kahdesta erästä koostuva verorahoitus oli asukasta kohden 1 585 euroa. 1) Kuntien yhteenlaskettu vuosikate parani hieman vuoden takaisesta.

Tammi-maaliskuun investointimenot olivat Manner-Suomen kunnilla yhteensä 0,6 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoden tammi-maaliskuusta oli 7,6 prosenttia. Maaliskuun lopussa kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli 19,1 miljardia euroa, eli 3 481 euroa asukasta kohden. 2) Lainakanta kasvoi 3,8 prosenttia joulukuun lopun tilanteesta.

Manner-Suomen kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2020 tammi-maaliskuussa 3,8 miljardia euroa, joka oli 2,5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 0,4 prosenttia 4,1 miljardiin euroon.

Kuntayhtymät käyttivät investointeihin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 0,3 miljardia euroa. Investointimenot kasvoivat 16,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Lainakanta oli maaliskuun lopussa 4,8 miljardia euroa. Kasvu vuodenvaihteesta oli 2,9 prosenttia.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Otostutkimukseen perustuvia 1.–3. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista. Neljännen neljänneksen tiedonkeruussa kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut tilinpäätösarviotiedot julkaistaan yksikkötasolla vuoden 2017 tiedoista alkaen Tilastokeskuksen internetsivuilla kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2019.
2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2019.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 22.05.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2020/01/ktan_2020_01_2020-05-22_tie_001_fi.html