Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -15 733 0,7 75 -79,6
Verotulot 11 742 -1,3    
Valtionosuudet 5 089 14,3    
Rahoitustuotot 389 -7,9 8 -7,6
Rahoituskulut 130 42,2 51 -2,2
Vuosikate (+/-) 1 356 27,7 32 -90,2
Poistot ja arvonalentumiset 1 115 3,5 307 7,4
Satunnaiset erät (+/-) 0 -99,6 5 -8 633,9
Tilikauden tulos (+/-) 242 133,9 -270 -798,1
Investointimenot yhteensä 1 726 13,8 594 13,8
Lainakanta, neljänneksen lopussa 19 620 8,9 5 046 19,4
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 21.08.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktan/2020/02/ktan_2020_02_2020-08-21_tau_001_fi.html