Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  2:a kvartalet
Kommuner Samkommuner
2020 Förändring, % 2020 Förändring, %
Verksamhetsbidrag (+/-) -15 733 0,7 75 -79,6
Skatteinkomster 11 742 -1,3    
Statsandelar 5 089 14,3    
Finansiella intäkter 389 -7,9 8 -7,6
Finansiella kostnader 130 42,2 51 -2,2
Årsbidrag (+/-) 1 356 27,7 32 -90,2
Avskrivningar och nedskrivningar 1 115 3,5 307 7,4
Extraordinära poster (+/-) 0 -99,6 5 -8 633,9
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 242 133,9 -270 -798,1
Investeringsutgifter totalt 1 726 13,8 594 13,8
Lånestock, i slutet av kvartalet 19 620 8,9 5 046 19,4
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 21.08.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/02/ktan_2020_02_2020-08-21_tau_001_sv.html