Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.4.2008

Kansantalouden tuotanto kasvoi tammikuussa

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi tammikuussa 0,9 prosenttia edelliskuukaudesta. Vuoden 2007 tammikuusta kasvua kertyi 3,4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajasta.

Tuotannon volyymi 2003- 2008, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kuukausikuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Tuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Jalostuksen sekä palveluiden ennakoidaan molempien kasvaneen noin neljä ja puoli prosenttia. Alkutuotanto laski yhdeksän prosenttia edellisvuoden tammikuun tasoltaan. Jalostus sisältää teollisuuden ja rakentamisen, palvelut kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan, liikenteen, liike-elämän palvelut sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja julkiset palvelut. Alkutuotannolla tarkoitetaan maa-, riista-, metsä- ja kalataloutta.

Entinen kokonaistuotannon kuukausikuvaaja uudistetaan. Jatkossa tilasto julkaistaan nimellä tuotannon suhdannekuvaaja. Sen laskentaa on yhdenmukaistettu neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmiä vastaavaksi ja kehitystyötä jatketaan vuoden 2008 aikana. Toimialatietojen laskennassa on siirrytty käyttämään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden keskihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten avulla ketjutetaan ns. annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2000-hintainen volyymisarja, joka julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä. Arvotietojen laskennassa on tässä julkaisussa käytetty 54 lähdettä ja hintakehityksen kuvaamisessa 55 lähdettä. Aikasarjat on uudistettu kokonaan uusien lähteiden ja menetelmien mukaisiksi vuodesta 1996 lähtien.

Tuotannon suhdannekuvaajan laskennassa käytettävien lähdeaineistojen määrää on lisätty huomattavasti ja laskenta toteutetaan aiempaa yksityiskohtaisemmalla tasolla (toimialaluokituksen 2-numerotaso). Julkaisutaso on alkutuotanto, jalostus ja palvelut. Julkaistussa kuvaajassa jo huomattava osa laskennan lähdetiedoissa on vaihdettu uudistetun neljännesvuositilinpidon mukaisiksi. Teollisuuden ja yksityisten palvelujen osalta lähdetietoina käytetään pääsääntöisesti liikevaihtokuvaajien ennakkotietoja. Muiden toimialojen osalta kehittämistä jatketaan.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2008, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, Samu Hakala (09) 1734 3756 kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 8.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. tammikuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktkk/2008/01/ktkk_2008_01_2008-04-08_tie_001.html