Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 9.6.2006

Kuntien velkaantuminen jatkui viime vuonna

Kuntien taloustilanne jatkui vuonna 2005 edelleen kireänä. Verorahoituksen 4,9* prosentin lisäys riitti kattamaan toimintakatteen heikkenemisen ja kasvattamaan kuntien yhteenlasketun vuosikatteen hieman edellistä vuotta suuremmaksi. Vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista vain 77 prosenttia. Investointeja ja lainojen lyhennyksiä varten kunnat joutuivat ottamaan runsaasti uutta lainaa. Kuntien lainakanta kasvoi edellisten vuosien vauhdilla eli lähes miljardilla eurolla. Asukasta kohti laskettuna lainakanta oli vuoden lopussa 1 351 euroa, kun se vuonna 2004 oli 1 176 euroa. Kuntayhtymien talous sitä vastoin vahvistui edelleen ja vuosikate ylitti selvästi poistojen kokonaismäärän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoista.

Lainakannan kasvu oli nopeaa kaikissa kuntaryhmissä. Kaupunkimaisissa kunnissa lainakanta kasvoi edellisestä vuodesta 13,3 prosenttia, taajaan asutuissa kunnissa 22,7 prosenttia ja maaseutumaisissa kunnissa 16,0 prosenttia. Vuoden lopussa lainakanta asukasta kohti oli kaupunkimaisissa kunnissa 1 394 euroa, taajaan asutuissa kunnissa 1 331 euroa ja maaseutumaisissa kunnissa 1 240 euroa

Ennakkotietoja kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä 2005, miljoonaa euroa

  Kaupunkimaiset kunnat Muutos
%
Taajaan asutut kunnat Muutos
%
Maaseutumaiset kunnat Muutos
%
Kaikki kunnat
yhteensä
Muutos
%
Kunta-
yhtymät
Muutos
%
+ Toimintatuotot 4 711 0,3 651 8,7 924 3,4 6 286 1,5 8 059 9,8
- Toimintakulut 15 897 4,1 3 891 5,4 4 894 3,8 24 683 4,2 7 672 10,0
= Toimintakate -11 186 5,8 -3 240 4,8 -3 971 3,9 -18 397 5,2 387 6,4
                     
+ Kunnan tulovero 8 425 3,8 1 992 3,9 1 948 2,6 12 365 3,6    
+ Kiinteistövero 499 5,5 100 6,3 127 7,2 725 5,9    
+ Osuus yhteisöveron   tuotosta 877 7,0 119 11,1 165 26,0 1 161 9,8    
+ Muut verotulot 3 -9,0 0 -10,7 1 -14,0 4 -9,9    
+ Valtionosuudet 2 198 11,7 1 087 6,0 1 785 2,5 5 070 7,1    
                     
+ Rahoitustuotot 280 -1,2 74 69,1 55 8,9 408 8,3 17 9,7
- Rahoituskulut 142 7,8 34 5,8 39 5,0 215 7,0 49 5,6
= Vuosikate 954 -0,6 98 52,2 70 -16,1 1 122 1,3 355 6,7
                     
Poistot ja arvonalentumiset 1 085 3,4 178 4,4 189 2,4 1 452 3,4 302 4,9
                     
Käyttöomaisuus-investoinnit 1 869 -6,9 374 -1,4 420 -6,5 2 663 -6,1 521 9,0
Rahoitusosuudet investointeihin 97 27,1 32 -9,2 65 -17,9 194 1,7 26 -5,7
Käyttöomaisuuden myyntituotot 686 44,4 68 9,1 70 -1,1 824 35,5 31 40,4
Antolainasaamisten lisäykset 385 163,1 9 -50,8 31 34,4 426 125,7 29 -32,2
Antolainasaamisten vähennykset 97 -9,5 14 -41,1 26 22,6 138 -10,0 30 -29,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 800 -29,0 329 19,5 291 13,0 1 420 -14,4 180 42,9
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 436 -13,6 150 14,3 164 8,2 750 -4,8 64 15,0
                     
Kassavarat 31.12. 1 769 -5,3 294 11,8 475 -6,9 2 539 -3,9 648 11,0
Lainakanta 31.12. 4 561 13,3 1 222 22,7 1 320 16,0 7 103 15,3 629 27,4
Asukasluku 31.12. 3 272 606 0,6 918 347 0,3 1 064 627 -0,3 5 255 580 0,4      

Kaupunkimaisia ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000.

Taajaan asuttuja ovat kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000.

Maaseutumaisia ovat kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000, sekä kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000.

 

*Korjattu tieto 9.6.2006, (aiemmin 4,7)

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toiminta -tilaston ennakkotiedot 2005. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Erikka Peltonen, (09) 1734 3547, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot


Päivitetty 9.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktt/2005/ktt_2005_2006-06-09_tie_001.html