Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Suomen virallinen tilasto

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni hieman vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä
17.3.2022
Vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaraa 66 miljoonaa tonnia, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 2 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 4 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kuvaus: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa koti- ja ulkomailla. Ulkomaan liikenteellä tarkoitetaan Suomesta ulkomaille (vienti), ulkomailta Suomeen (tuonti), ulkomaasta toiseen ulkomaahan (crosstrade) sekä ulkomaan sisällä (kabotaasi) ajettavia kuljetuksia. Tilastoyksikkönä on kuorma-auto. Kyseessä on neljännesvuosittain sähköisenä kyselynä tehtävä otostilasto. Vuosittain kysely osoitetaan yhteensä 10.000 kuorma-auton haltijalle, joilta pyydetään tietoja kuorma-autosta ja sen käytöstä kolmen tai neljän peräkkäisen tutkimuspäivän aikana. Tilaston tulokset perustuvat kyselyn perusteella saatuihin kuorma-autojen matkatietoihin, jotka tilastollisin menetelmin korotetaan vastaamaan koko otoskehikkoa ja vuosineljännestä.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: kuljetus, kuljetussuoritteet, kuorma-autoliikenne, kuorma-autot, liikenne, liikennesuoritteet, tavaraliikenne, tieliikenne.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedonkeruu ja -tuotantoprosessit uudistettu
1.7.2011
Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston koti- ja ulkomaanliikenteen suoritteiden tiedonkeruu ja -tuotantoprosessit on yhdistetty.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/index.html