Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Ajoneuvon kokonaismassa

Ajoneuvon rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama, paikallaan olevan ja ajokuntoisen ajoneuvon (tai ajoneuvojen yhdistelmän) ja kuorman suurin sallittu yhteismassa.

Mukaan luetaan kuljettajan sekä matkustajien enimmäismäärän yhteenlaskettu massa.

Ammattimainen liikenne

Henkilöiden tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan eli luvanvarainen liikenne.

Kabotaasiliikenne

Tietyn maan sisäinen tavaraliikenne toiseen maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla.

Kansainvälinen tieliikenne

Kuljetukset Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen, kolmansien maiden väliset kuljetukset ja kabotaasi.

Kantavuus

Ajoneuvon rekisteröintimaan toimivaltaisen viranomaisen ilmoittama kuljetettavien tavaroiden suurin sallittu massa (kokonaismassan ja omamassan erotus).

Kevyt hyötyajoneuvo

Tavara-ajoneuvo, jonka kokonaispaino on enintään 3 500 kg ja joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen.

Mukaan luetaan pakettiautot, jotka on tarkoitettu ja joita käytetään pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen, sekä avolava-autot ja pienet kuorma-autot, joiden kokonaispaino on enintään 3 500 kg.

Kolmansien maiden välinen liikenne

Liikenne, jota harjoitetaan yhdessä maassa rekisteröidyllä moottoriajoneuvolla toisessa maassa sijaitsevan tavaran kuormauspaikan sekä kolmannessa maassa sijaitsevan tavaran purkupaikan välillä. Tällaiseen liikenteeseen voi liittyä kulku yhden tai useamman muun maan kautta.

Kotimaan tieliikenne

Suomessa yksityiseen ja luvanvaraiseen (ammattimaiseen) liikenteeseen rekisteröityjen ajoneuvojen liikennöinti kahden paikkakunnan välillä (lähtöpaikka ja määräpaikka), jotka molemmat sijaisevat Suomessa. Matkaan voi sisältyä transito toisen valtion alueella.

Kuljetussuorite

Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona.

Kuorma-auto

Yksinomaan tai pääasiassa tavarankuljetukseen tarkoitettu nivelöimätön moottoriajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia.

Kuormatilan pinta-ala

Tavaroiden kuljetukseen ajoneuvossa enintään käytettävissä oleva lattiapinta-ala (mitataan esimerkiksi neliömetreinä).

Kuormatilan tilavuus

Tavaroiden kuljetukseen ajoneuvossa enintään käytettävissä oleva tila (mitataan  esimerkiksi kuutiometreinä).

Kuormatyyppi

Kuormatyyppi kertoo minkälaisessa kuljetusyksikössä tavara kulkee.

Kuormausaste

Kuorman paino suhteessa kuorma-auton kantavuuteen.

Kuormauspaikka

Paikka, jossa tavarat kuormataan moottorikäyttöiseen tavara-ajoneuvoon tai jossa vetoauto vaihdetaan.

Liikennesuorite

Jonkin ajoneuvolajin tai määritellyn osajoukon yhteensä tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa, ajama kilometrimäärä.

Luvanvarainen liikenne

Ihmisten tai tavaroiden kuljettaminen maksua vastaan (ammattimainen liikenne). Kuljetusten harjoittaminen vaatii luvan lupaviranomaiselta.

Moottorikäyttöinen tavara-ajoneuvo

Tavarakuljetukseen tarkoitettu yksittäinen moottoriajoneuvo (esimerkiksi kuorma-auto) tai ajoneuvojen yhdistelmä (esimerkiksi kuorma-auto, johon on kytketty yksi tai useampi perävaunu, tai vetoauto, johon on kytketty puoliperävaunu ja mahdollisesti myös varsinainen perävaunu).

Perävaunuyhdistelmä

Moottorikäyttöisen tavara-ajoneuvon ja perävaunun yhdistelmä.

Mukaan luetaan yhdistelmäajoneuvo ja siihen yhdistetty perävaunu.

Puoliperävaunu

Tavara-ajoneuvo, jossa ei ole etuakselia ja joka on suunniteltu siten, että osa sen massasta ja merkittävä osa sen kuorman massasta kohdistuu vetoautoon.

Purkupaikka

Paikka, jossa tavarat puretaan moottorikäyttöisestä tavara-ajoneuvosta tai jossa vetoauto vaihdetaan.

Raskas hyötyajoneuvo

Tavara-ajoneuvo, jonka kokonaispaino on yli 3 500 kg ja joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljettamiseen.

Tavara-ajoneuvo

Yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu ajoneuvo.

Mukaan luetaan:

a) kevyet hyötyajoneuvot, joiden kokonaispaino on enintään 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen, esimerkiksi paketti- ja avolava-autot

b) raskaat hyötyajoneuvot, joiden kokonaispaino on yli 3 500 kg ja jotka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa tavaroiden kuljetukseen

c) vetoautot

d) maataloustraktorit, joita saa käyttää yleiseen liikenteeseen tarkoitetuilla teillä.

Tieliikenteen tavarankuljetusyritys

Tieliikenneyritys, joka tarjoaa ja suorittaa tavarankuljetuspalveluja ja jonka pääasiallinen toiminta tieliikenteen alalla on arvonlisäyksen mukaan tieliikenteen tavarakuljetus.

Tieliikenteen tonnikilometri

Mittayksikkö tavaraliikenteen suoritteelle, kun tonni tavaraa kuljetetaan maanteitse yhden kilometrin matkan.

Huomioon otetaan tosiasiallisesti kuljettu matka.

Tieliikenteen transito

Transitoliikenne on kauttakulkuliikennettä, jossa lähtö- ja määräpaikka ovat toisessa maassa tai maissa, liikenne kulkee transitomaan alueen kautta ilman lastauksia tai purkamisia.

Transitoliikenne

Transitoliikenne on kauttakulkuliikennettä, jossa lähtö- ja määräpaikka ovat toisessa maassa tai maissa, liikenne kulkee transitomaan alueen kautta ilman lastauksia tai purkamisia.

Ulkomainen ajoneuvo

Muussa kuin ilmoittavassa maassa rekisteröity ajoneuvo, jossa on kyseisen vieraan maan rekisterikilvet.

Vaarallinen aine

Vaarallisiksi aineiksi luokitellaan aineet, jotka räjähdys- palo- tai säteilyherkkyytensä, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun ominaisuutensa takia saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Vaihtokori

Rahdinkuljetusyksikkö, joka on sovitettu erityisesti tieliikenteen ajoneuvojen mittoihin ja varustettu käsittelylaitteilla nostettavaksi kuljetusmuodosta toiseen, tavallisesti tie- ja rautatieliikenteen ajoneuvosta toiseen.

Vetoauto

Moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu yksinomaan tai pääasiassa muiden ajoneuvojen kuin moottoriajoneuvojen (pääasiassa puoliperävaunujen) vetämiseen.

Mukaan ei lueta maataloustraktoreita.

Yhdistelmäajoneuvo

Vetoauton ja perävaunun tai perävaunujen yhdistelmä.

Yksityinen liikenne (Omaan lukuun harjoitettu liikenne)

Liikenne, jota ei harjoiteta toisen lukuun.

Tällaisella liikenteellä tarkoitetaan yrityksen oman henkilöstön tai rahdin kuljetuksia, johon ei liity maksun suorittamista. Vaikka yksittäiset henkilöt voivat hoitaa tällaista liikennettä, sitä ei lueta tähän mukaan.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kttav/kas.html