Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 2.12.2005

Yritystoiminnan luottokanta 49 miljardia euroa syyskuussa 2005

Kotimaisten rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen yritystoimintaa1) varten myöntämä luottokanta oli vuoden 2005 kolmannen neljänneksen lopussa 49 miljardia euroa, mikä on neljännes yhteenlasketusta luottokannasta. Yritystoiminnan luottokanta kasvoi vuodessa runsaat 4 prosenttia. Kaikkien luotonsaajien yhteenlaskettu luottokanta oli kaikkiaan 195 miljardia euroa eli lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Kotitalouksien yhteenlaskettu luottokanta oli syyskuun lopussa 67 miljardia euroa eli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien luotot jakaantuivat kotitalouden tyypin mukaan niin, että luotoista 55 miljardia oli palkansaajakotitalouksien luottoja, 6 miljardia elinkeinonharjoittajien kotitalouksien luottoja ja 5 miljardia muiden kotitalouksien luottoja. Kotitalouksien luotoista yhteensä 48 miljardia euroa oli asuntoluottoja. Siitä 46,7 miljardia oli varsinaiseen asumiseen tarkoitettuja luottoja ja 1,4 miljardia vapaa-ajan asuntoihin tarkoitettuja luottoja. Kulutusluottoja kotitalouksilla oli yhteensä vajaat 11 miljardia euroa: 9,5 miljardia oli varsinaisia kulutusluottoja ja 1,3 miljardia opintolainoja.

Yritystoiminnan1) luottokanta luoton saajan toimialaryhmän mukaisesti, yhteensä 48,8 miljardia euroa

Alkutuotanto
A Maatalous, riista- ja metsätalous
B Kalatalous
C Kaivostoiminta ja louhinta
Jalostus
D Teollisuus
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
F Rakentaminen
Palvelut
G Tukku- ja vähittäiskauppa; sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
M Koulutus
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

1) julkiset ja yksityiset yritykset ja elinkeinonharjoittajien kotitaloudet

Lähde: Luottokanta, 3. neljännes 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3539, Sinikka Kuusisto (09) 1734 3354, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 2.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 3. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2005/03/lkan_2005_03_2005-12-02_tie_001.html