Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 26.3.2009

Kotitalouksien luottokanta 93 miljardia euroa vuoden 2008 lopussa

Kotimaisten rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen kotitalouksille myöntämien luottojen määrä oli yhteensä runsaat 93 miljardia euroa vuoden 2008 lopussa. Kotitalouksien luottokanta kasvoi vuoden aikana vajaat kahdeksan prosenttia. Kotitalouksien luottokannasta asunto- ja vapaa-ajan asuntoluottoja oli yli 69 miljardia euroa, runsaat kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotitalouksien asuntoluottokannan vuotuinen kasvuvauhti on puolittunut vuoden 2005 huippulukemista. Kotitaloudet nostivat vuoden 2008 aikana uusia asuntoluottoja yhteensä runsaat 20 miljardia euroa eli yhdeksän prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kulutusluottoja ja opintolainoja kotitalouksilla oli vuoden lopussa vajaat 15 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Kotitalouksien asuntoluottokannan vuosimuutos (ml. vapaa-ajan asunnot) ja uudet nostetut asuntolainat neljänneksittäin vuosina 2002-2008

Yritystoiminnan luotot kasvoivat voimakkaasti

Kotimaisten luotonantajien yritystoiminnalle eli yrityksille ja elinkeinonharjoittajien kotitalouksille myöntämä luottokanta oli vuoden 2008 lopussa yhteensä runsaat 69 miljardia euroa eli lähes neljänneksen suurempi kuin vuotta aiemmin. Yritystoimintaa varten nostettiin vuoden aikana yhteensä runsaalla 49 miljardilla eurolla uusia luottoja, 26 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kaikkien luotonsaajien yhteenlaskettu antolainauskanta oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 201 miljardia euroa. Antolainauskanta kasvoi vuoden aikana vajaat 14 prosenttia. Uusia antolainoja nostettiin vuoden aikana yhteensä 124 miljardilla eurolla, yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuonna 2007.

Pienlainoja myönnettiin vuoden aikana yli miljoona kappaletta

Vuoden 2008 aikana uusia pikaluottoja myönnettiin lähes 188 miljoonalla eurolla yhteensä yli miljoona kappaletta. Euromääräisesti pikaluottoja myönnettiin eniten vuoden viimeisellä neljänneksellä ja kappalemäärällä mitattuna eniten vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Keskimääräinen pikavippi oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä suuruudeltaan 204 euroa ja sen takaisinmaksuaika 28 päivää.

Pikavipinottajat maksoivat neljännen vuosineljänneksen aikana ottamistaan lainoista yhteensä runsaat 12 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pikavippiin kohdistuvat kulut olivat siten keskimäärin 23 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Pienlainatoimialan yhteenlaskettu luottokanta oli vuoden 2008 lopussa 28 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä tilastoituja yrityksiä oli 50 kappaletta.

Pienlainayritysten tunnuslukuja vuonna 2008

  Q1 Q2 Q3 Q4
Uudet myönnetyt luotot, 1000 euroa 42 746 45 658 46 897 52 410
Uusiin luottoihin kohdistuneet kulut, 1000 euroa 10 200 10 884 11 217 12 220
Kulut / uudet luotot, % 23,9 23,8 23,9 23,3
Uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, päivää 26,7 27,8 27,4 27,7
Luottokanta, 1000 euroa 21 003 19 748 23 749 28 062
Uusien luottojen kappalemäärä 268 696 263 511 238 111 257 388
Keskimääräinen lainamäärä, euroa 159 173 197 204
Asiakaslukumäärä1) 196 511 192 680 179 052 189 628
Tilastoitujen yritysten lukumäärä 40 42 48 50

1) Asiakaslukumäärä sisältää päällekkäisiä havaintoja, koska osa henkilöistä on ottanut pienlainan neljänneksen aikana useasta yrityksestä. Todellisuudessa pienlainoja ottaneiden määrä on siten kyseistä lukua pienempi.

Lähde: Luottokanta, 4. neljännes 2008, ennakkotiedot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkistukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 26.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2008/04/lkan_2008_04_2009-03-26_tie_001.html