Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

8. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2008-2009

  2008/Q4 2009/Q1 2009/Q2 2009/Q3 2009/Q4
Uudet myönnetyt luotot, 1000 euroa 52 410 57 404 57 774 54 568 56 513
Uusiin luottoihin kohdistuneet kulut, 1000 euroa 12 220 14 931 15 479 14 795 15 129
Kulut / uudet luotot, % 23,3 26,0 26,8 27,1 26,8
Uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, päivää 27,7 28,2 28,6 28,1 28,5
Luottokanta, 1000 euroa 28 062 37 489 37 891 41 823 45 227
Uusien luottojen kappalemäärä 257 388 280 131 291 394 276 807 282 451
Keskimääräinen lainamäärä, euroa 204 205 198 197 200
Tilastoitujen yritysten lukumäärä 50 52 56 56 59

Lähde: Luottokanta, 4. neljännes 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Olli Kannas (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 25.03.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2009, 8. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2008-2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2009/04/lkan_2009_04_2010-03-25_tau_008_fi.html