Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 13.10.2010

Kotitalouksien asuntoluottokanta 76 miljardia euroa kesäkuun lopussa

Kotitalouksien luottokanta oli vuoden 2010 toisen neljänneksen lopussa yhteensä 101 miljardia euroa. Kotitalouksien luotot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna noin 6 prosenttia. Kotitalouksien luotoista runsaat 76 miljardia euroa oli asunto- ja vapaa-ajan asuntoluottoja. Asuntoluotot kasvoivat noin 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Uusia asuntoluottoja kotitaloudet nostivat yhteensä 5,5 miljardia euroa. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta.

Kuvio 1. Kotitalouksien asuntoluottokanta ja sen vuosimuutos vuosina 2002–2010

Kuvio 1. Kotitalouksien asuntoluottokanta ja sen vuosimuutos vuosina 2002–2010

Vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana uusia pikaluottoja myönnettiin kotitalouksille noin 62 miljoonalla eurolla, yhteensä yli 310 000 kappaletta. Keskimääräinen pikavippi oli vuoden 2010 toisella neljänneksellä 201 euroa ja takaisinmaksuaika oli keskimäärin 29 päivää. Pikavipin ottajat maksoivat toisen vuosineljänneksen aikana ottamistaan lainoista yhteensä runsaat 16 miljoonaa euroa erilaisia kuluja. Pikavippiin kohdistuvat kulut olivat siten keskimäärin 26 prosenttia myönnetystä lainapääomasta. Vuoden 2010 toisella neljänneksellä tilastoituja yrityksiä oli 65 kappaletta eli kuusi yritystä enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Luottokantatilastoa on uudistettu

Luottokantatilaston sisältöä ja tiedonkeruuta on uudistettu vuoden 2010 2. neljänneksestä alkaen. Rahalaitosten eli talletuspankkien ja muiden rahoitusta välittävien rahalaitosten luottokantatiedot saadaan jatkossa suoraan Suomen Pankin rahalaitosten tilastotiedonkeruusta. Toimitettavien tietojen osalta Suomen Pankin rahalaitostilaston ja Tilastokeskuksen luottokantatilaston käsitteet ja määritelmät ovat yhtenäistetty. Tietosisältömuutoksista johtuen antolainausta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia edeltävien neljänneksien kanssa. Aikaisemmista neljänneksistä poiketen antolainaus sisältää uusia rahoitusvaateita kuten rahoitusleasingluotot ja repo-ostot. Tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä luottokantatilastoon tehdyt tietosisältömuutokset ja niiden vaikutukset aikasarjoihin on kerrottu tarkemmin tilaston laatuselosteessa.

Tarkempia tietoja Suomen Pankin rahalaitosten tilastotiedonkeruusta löytyy osoitteesta http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/raportointiohjeet/raha_ja_pankki_2010.htm


Lähde: Luottokanta, 1. neljännes 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Paula Paavilainen (09) 1734 3539, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 341,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 2. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lkan/2010/02/lkan_2010_02_2010-10-13_tie_001_fi.html