Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitekuvio 1. Antolainauskanta vuosina 2002-2011

Liitekuvio 1. Antolainauskanta vuosina 2002-2011
* Tiedonkeruu-uudistuksen yhteydessä 2010/Q2 tilaston tietosisältö on muuttunut ja tiedot eivät ole täysin vertailukelpoiset aikaisemmin julkaistuihin tietoihin

Lähde: Luottokanta, 2. neljännes 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 2. vuosineljännes 2011, Liitekuvio 1. Antolainauskanta vuosina 2002-2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2011/02/lkan_2011_02_2011-09-16_kuv_001_fi.html