Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2005-2011

Korjattu 6.3.2012. Lisätty antolainaus, uudet -sarake.
Rahoitusvaade Antolainaus, kanta 1) Antolainaus, uudet Joukkovelkakirjat, kanta 2) Rahamarkkinapaperit, kanta 3) Vaateet yhteensä, kanta
Vuosineljännes Milj. euroa Vuosi-
muutos, %
Milj. euroa Vuosi-
muutos, %
Milj. euroa Vuosi-
muutos, %
Milj. euroa Vuosi-
muutos,
%
Milj. euroa Vuosi-
muutos, %
2011/Q2 276 195 23,1 555 449 .. 97 996 28,9 10 756 3,8 384 946 23,8
2011/Q1 278 450 .. 445 883 .. 90 248 .. 10 968 .. 379 666 ..
2010/Q4 245 608 .. 185 535 .. 90 359 .. 11 297 .. 347 263 ..
2010/Q3 225 902 .. 54 639 .. 72 209 .. 11 683 .. 309 793 ..
2010/Q2 224 453 .. 48 584 .. 76 011 .. 10 366 .. 310 830 ..
2010/Q1 210 581 2,2 .. .. 53 566 1,8 .. .. 264 148 2,1
2009/Q4 206 406 1,4 .. .. 55 174 3,6 .. .. 261 580 1,8
2009/Q3 206 973 6,5 .. .. 52 064 -0,4 .. .. 259 036 5,0
2009/Q2 207 906 10,4 .. .. 53 454 6,7 .. .. 261 361 9,6
2009/Q1 206 041 11,9 .. .. 52 612 9,2 .. .. 258 653 11,4
2008/Q4 203 608 13,4 .. .. 53 248 12,4 .. .. 256 856 13,2
2008/Q3 194 371 11,5 .. .. 52 268 10,8 .. .. 246 639 11,4
2008/Q2 188 405 10,2 .. .. 50 080 0,6 .. .. 238 485 8,0
2008/Q1 184 063 10,0 .. .. 48 195 -4,8 .. .. 232 258 6,5
2007/Q4 179 485 9,4 .. .. 47 361 -8,6 .. .. 226 846 5,1
2007/Q3 174 278 9,7 .. .. 47 158 -12,4 .. .. 221 436 4,2
2007/Q2 170 960 10,5 .. .. 49 776 -6,3 .. .. 220 737 6,2
2007/Q1 167 390 12,2 .. .. 50 646 -4,6 .. .. 218 036 7,8
2006/Q4 163 992 12,3 .. .. 51 793 -3,7 .. .. 215 785 8,0
2006/Q3 158 797 11,6 .. .. 53 805 1,7 .. .. 212 602 8,9
2006/Q2 154 679 11,8 .. .. 53 140 5,4 .. .. 207 818 10,1
2006/Q1 149 200 10,1 .. .. 53 062 6,9 .. .. 202 261 9,2
2005/Q4 146 005 11,0 .. .. 53 785 8,4 .. .. 199 791 10,3
2005/Q3 142 271 10,3 .. .. 52 929 7,3 .. .. 195 199 9,5
2005/Q2 138 396 8,6 .. .. 50 409 4,9 .. .. 188 805 7,5
2005/Q1 135 559 9,1 .. .. 49 630 3,5 .. .. 185 190 7,5
1) Tietosisältömuutoksista johtuen antolainausta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2010 2. neljänneksestä lähtien
2) 2010/Q2 asti sisältää vain sijoitusomaisuuteen kirjatut joukkovelkakirjat
3) Rahamarkkinapaperit sisältyvät luottokantaan ajankohdasta 2010/Q2 alkaen

Lähde: Luottokanta, 2. neljännes 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 16.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2005-2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2011/02/lkan_2011_02_2011-09-16_tau_001_fi.html