Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2010-2011

  2010/Q3 2010/Q4 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3
Uudet myönnetyt luotot, 1000 euroa 61 197 64 815 69 820 79 464 82 541
Uusiin luottoihin kohdistuneet kulut, 1000 euroa 15 429 16 962 17 702 20 189 20 435
Kulut / uudet luotot, % 25,2 26,2 25,4 25,4 24,8
Uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, päivää 29,9 31,6 33,5 33,6 32,0
Luottokanta, 1000 euroa 50 206 56 167 66 236 69 822 90 121
Uusien luottojen kappalemäärä 295 135 302 451 321 344 357 003 359 863
Keskimääräinen lainamäärä, euroa 207 214 217 223 229
Tilastoitujen yritysten lukumäärä 65 63 71 81 81

Lähde: Luottokanta, 3. neljännes 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin (09) 1734 3330, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 2.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 3. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 4. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2010-2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2011/03/lkan_2011_03_2011-12-02_tau_004_fi.html