Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2010-2011

  2010/Q4 2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4
Uudet myönnetyt luotot, 1000 euroa 64 815 69 820 79 464 82 541 90 363
Uusiin luottoihin kohdistuneet kulut, 1000 euroa 16 962 17 702 20 189 20 435 20 753
Kulut / uudet luotot, % 26,2 25,4 25,4 24,8 23,0
Uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, päivää 31,6 33,5 33,6 32,0 32,6
Luottokanta, 1000 euroa 56 167 66 236 69 822 90 121 98 447
Uusien luottojen kappalemäärä 302 451 321 344 357 003 359 863 372 094
Keskimääräinen lainamäärä, euroa 214 217 223 229 243
Tilastoitujen yritysten lukumäärä 63 71 81 81 80

Lähde: Luottokanta, 4. neljännes 2011. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 09 1734 3330, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 22.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 4. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2010-2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2011/04/lkan_2011_04_2012-03-22_tau_004_fi.html