Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2011-2012

  2011/Q1 2011/Q2 2011/Q3 2011/Q4 2012/Q1
Uudet myönnetyt luotot, 1000 euroa 69 820 79 464 82 541 90 363 89 026
Uusiin luottoihin kohdistuneet kulut, 1000 euroa 17 702 20 189 20 435 20 753 21 541
Kulut / uudet luotot, % 25,4 25,4 24,8 23,0 24,2
Uusien luottojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, päivää 33,5 33,6 32,0 32,6 34,0
Luottokanta, 1000 euroa 66 236 69 822 90 121 98 447 109 150
Uusien luottojen kappalemäärä 321 344 357 003 359 863 372 094 371 471
Keskimääräinen lainamäärä, euroa 217 223 229 243 240
Tilastoitujen yritysten lukumäärä 71 81 81 80 78

Lähde: Luottokanta, 1. neljännes 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 09 1734 3330, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 1. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 4. Pienlainayritysten tunnuslukuja vuosina 2011-2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2012/01/lkan_2012_01_2012-06-14_tau_004_fi.html