Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2013-2014, milj. euroa

  Antolainauskanta yhteensä Uudet antolainat yhteensä Joukkovelkakirjojen kanta yhteensä Rahamarkkinapapereiden kanta yhteensä Luottokanta yhteensä 1)
2013/Q1 26 530 1 401 50 820 8 160 85 509
2013/Q2 26 257 1 616 51 519 7 095 84 871
2013/Q3 25 878 985 51 377 7 477 84 732
2013/Q4 25 283 1 574 52 838 6 298 84 419
2014/Q1 2) 26 699 . 3) 58 260 7 351 92 310
2014/Q2 26 799 2 017 58 435 7 606 92 841
2014/Q3 27 282 2 242 58 888 6 181 92 351
2014/Q4 27 195 1 938 58 568 6 045 91 808
1) Sisältää muut rahoituslaitokset, vakuutuslaitokset ja julkisyhteisöt
2) Sektoriluokitus 2012 johtuen vuoden 2014 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna
3) “ .. “ tietoa ei ole saatavissa

Lähde: Luottokanta, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottokanta [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-2602. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Luottokanta rahoitusvaateittain vuosina 2013-2014, milj. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/lkan/2014/04/lkan_2014_04_2015-03-18_tau_001_fi.html