Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Kreditbestånd efter finansobjekt åren 2013-2014, miljoner euro

  Utlåningsbeståndet, totalt Ny utlåning, totalt Beståndet av masskuldebrev, totalt Beståndet av penningmarknadsinstrument, totalt Kreditbeståndet, totalt 1)
2013/Q1 26 530 1 401 50 820 8 160 85 509
2013/Q2 26 257 1 616 51 519 7 095 84 871
2013/Q3 25 878 985 51 377 7 477 84 732
2013/Q4 25 283 1 574 52 838 6 298 84 419
2014/Q1 2) 26 699 . 3) 58 260 7 351 92 310
2014/Q2 26 799 2 017 58 435 7 606 92 841
2014/Q3 27 282 2 242 58 888 6 181 92 351
2014/Q4 27 195 1 938 58 568 6 045 91 808
1) Inkl. övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor
2) På grund av sektorindelningen 2012 är uppgifterna för år 2014 inte helt jämförbara med uppgifterna för tidigare år
3) “..” uppgift inte tillgänglig

Källa: Kreditbeståndet, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, luottokanta.rahoitus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 18.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditbeståndet [e-publikation].
ISSN=2342-2610. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Kreditbestånd efter finansobjekt åren 2013-2014, miljoner euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lkan/2014/04/lkan_2014_04_2015-03-18_tau_001_sv.html