Julkaistu: 6.9.2006

Kotimaisten pankkien vuoden 2005 lopullinen tilinpäätöstilasto ilmestynyt

 

Kotimaisten pankkien vuoden 2005 lopulliset tuloslaskelmat ja taseet ovat Tilastokeskuksen 31.5.2006 julkaisemien ennakkotietojen mukaiset. Tuloslaskelmien ja taseiden lisäksi lopullisessa Rahalaitokset 2005 -julkaisussa tarkastellaan luottolaitosten liiketoiminnan jakautumista alueellisesti sekä esitetään muun muassa henkilökuntaa kuvaavia tietoja. Tilastokeskus tuottaa lisäksi pyynnöstä neljännesvuositasoisia aikasarjoja luottolaitosten liiketoimintaa kuvaavista tunnusluvuista.

Kotimaisten pankkien henkilökunnan määrä vuoden 2005 lopussa oli noin 23 000 henkilöä. Hieman yli 40 prosenttia pankkien henkilöstöstä työskenteli Uudellamaalla. Pankkien henkilökunnan määrässä ei juurikaan tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan verrattuna 90-luvun alun tilanteeseen pankkien henkilökunnan määrä on vähentynyt voimakkaasti. Huippuvuodesta 1989 henkilökunnan vähennys on ollut 56 prosenttia. Tiedot ilmenevät luottolaitosten tilinpäätösten liitetiedoista.

Kotimaisten pankkien henkilökunta vuosien 1985-2005 lopussa

Lähde: Luottolaitosten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.12.2005, Rahalaitokset 2005. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 6.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2005/llai_2005_2006-09-06_tie_001.html