Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Luottolaitosten tilinpäätökset 2020, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 1.4.2010

Rahoituskatteen supistuminen ja arvonalentumistappiot heikensivät pankkien tuloksia vuonna 2009

Kotimaisten pankkien liikevoitto vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa. Liikevoitto väheni 17 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Vuoden 2009 liikevoitosta 20 prosenttia kertyi vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Kotimaisten pankkien liikevoitto (liiketappio) vuosina 1989 - 2009

Kotimaisten pankkien liikevoitto (liiketappio) vuosina 1989 - 2009

Liikevoiton alenemiseen vaikutti rahoituskatteen väheneminen 18 prosentilla 3,4 miljardiin euroon. Rahoituskatteen alenemista selittää erityisesti laina- ja talletuskannan korkoeron eli korkomarginaalin kapeneminen. Alentuneen korkotason takia sekä korkotuotot että -kulut laskivat voimakkaasti vuoteen 2008 verrattuna.

Arvonalentumistappioita luotoista ja muista sitoumuksista kirjattiin 765 miljoonaa euroa, mikä on 232 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Arvonalentumistappioiden vuoden 2008 alkupuolella alkanut voimakas nousu taittui viimeisellä neljänneksellä.

Myönteisesti pankkien tulokseen vaikutti palkkiotuottojen sekä arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottojen ripeä kasvu. Palkkiotuotot kohosivat 11 prosenttia 1,4 miljardiin euroon. Eniten palkkiotuottoja pankeille kertyi maksuliikenteestä ja luotonannosta. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot olivat 1,1 miljardia ja niiden kasvu peräti 369 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Kotimaisten pankkien taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2009 lopussa oli 347 miljardia euroa. Taseet kasvoivat prosentin vuodentakaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 5,8 prosenttia.


Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset

Lisätietoja: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (298,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 01.04.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2009/04/llai_2009_04_2010-04-01_tie_001_fi.html