Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.5.2013

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi 5 prosenttia vuonna 2012

Vuonna 2012 majoituspalvelujen kysyntä kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisvuorokausien määrässä ylitettiin ennätyksellinen 20 miljoonan raja. Edellisvuoden tapaan kasvun veturina oli ulkomaisen kysynnän kasvu. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia, kun taas kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä säilyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 2012 Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 20,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista 14,5 miljoonaa oli kotimaisten ja 5,8 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajoilta.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2012/2011

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2012/2011

Venäläiset suurin matkailijaryhmä majoitusliikkeissä vuonna 2012

Venäläiset ovat olleet suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Suomen majoitusliikkeissä vuodesta 2006 alkaen ja heidän yöpymisiään kirjattiin 1,5 miljoonaa vuorokautta vuonna 2012, mikä oli 17 prosenttia edellisvuotta enemmän.Venäläisten osuus kaikista ulkomaisista yöpymisvuorokausista oli 26 prosenttia. Seuraavina olivat ruotsalaiset ja saksalaiset. Kummallakin yöpymisten määrät olivat noin kolmanneksen venäläisten yöpymisistä eli runsaat 0,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta. Ruotsalaisten yöpymiset vähenivät 2,7 prosenttia ja saksalaisten yöpymiset 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Sitä vastoin brittien yöpymiset kääntyivät kolmen vuoden taantuman jälkeen 4 prosentin kasvuun vuonna 2012. Heille tilastoitiin majoitusliikkeissä vajaat 406 000 yöpymistä.Virolaisten ja ranskalaisten yöpymiset kohosivat runsaaseen 200 000 vuorokauteen kumpikin ja lisäystä edellisvuodesta oli 2–3 prosenttia. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suurimmat vähennykset olivat espanjalaisten ja italialaisten yöpymisissä, jotka vähenivät koko viime vuoden. Majoitusliikkeissä kirjattiin espanjalaisten yöpymisiä 26 prosenttia ja italialaisten yöpymisiä 16 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

EU-maiden yöpymiset majoitusliikkeissä jäivät lievästi miinukselle vuonna 2012, mikä osittain selittynee italialaisten ja espanjalaisten yöpymisten voimakkaasta vähenemisestä. Kaikkiaan EU-maista tulleiden yöpymisiä tilastoitiin vajaat 2,9 miljoonaa vuorokautta, mikä oli 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Sitä vastoin huomattava kasvu saatiin aasialaisten yöpymisistä, jotka lisääntyivät lähes 10 prosenttia. Japanilaisten yöpymisiä kirjattiin peräti 20,8 prosenttia ja kiinalaisten yöpymisiä 8,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. Eteläkorealaisten yöpymiset lisääntyivät 6,7 prosenttia ja taiwanilaisten yöpymiset runsaan prosentin, kun taas intialaisten yöpymiset vähenivät viidenneksen vuodesta 2011.

Yöpymisten muutos 2012/2011, %

Yöpymisten muutos 2012/2011, %

Hotelliyöpymisiä 16,3 miljoonaa

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli 16,3 miljoonaa vuorokautta vuonna 2012, mikä oli 2,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Kotimaisille matkailijoille tilastoitiin hotelliyöpymisiä 11,4 miljoonaa vuorokautta. Määrä oli 0,8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 5,4 prosenttia ja heille kirjattiin hotelleissa vajaat 4,9 miljoonaa yöpymisvuorokautta.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli koko maan osalta 52,6 prosenttia vuonna 2012. Vuotta aiemmin se oli lähes sama, eli 52,9 prosenttia. Hotellihuoneen keskihinta kääntyi kasvuun vuonna 2011, jolloin keskihinta oli 88 euroa. Vuonna 2012 hotellihuoneen keskihinta nousi lähes 91 euroon.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Yöpymisten alueellinen kehitys vuonna 2012

Ylivoimaisesti suurin yöpymisten kasvuprosentti mitattiin Etelä-Karjalan maakunnassa vuonna 2012, jossa myös majoitusliikkeiden kapasiteetti lisääntyi voimakkaasti. Etelä-Karjalan yöpymiset lisääntyivät 26,3 prosenttia, kun seuraavana oli Pohjois-Karjala, jossa yöpymiset lisääntyivät 6,4 prosenttia. Lähes viiden prosentin kasvuun päästiin Keski-Suomessa ja Lapissa. Sitä vastoin yöpymiset vähenivät Keski-Pohjanmaalla 7,2 prosenttia ja Varsinais-Suomessa 5,7 prosenttia sekä Ahvenanmaalla 5,0 prosenttia. Lukumääräisesti yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät eniten Etelä-Karjalassa ja Lapissa, joissa yöpymisiä kirjattiin kummassakin runsaat 100 000 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2011.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä oli Etelä-Karjalassa 47, Uudellamaalla 45, ja Lapissa 41 prosenttia. Näissä maakunnissa oli myös eniten venäläisten yöpymisiä. Uudellamaalla venäläisten yöpymisiä kirjattiin runsaat 420 000, Etelä-Karjalassa 250 000, ja Lapissa vajaat 120 000 yöpymisvuorokautta.

Kymenlaaksossa ulkomaisten osuus kaikista yöpymisistä oli 29 prosenttia ja Etelä-Savossa vajaat 24 prosenttia. Muissa Manner-Suomen maakunnissa enintään joka viides yöpyminen oli ulkomainen.

Yöpymisten muutos maakunnittain 2012/2011,%

Yöpymisten muutos maakunnittain 2012/2011,%

Majoitusliikkeiden kapasiteetti kasvoi vuonna 2012

Majoitustilaston kohdejoukko laajeni vuonna 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston matkailutilastoasetuksen (EU) N:o 692/2011 vaikutuksesta, jonka mukaan tiedot kerätään liikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa. Majoitustilaston kohdejoukko laajeni aiempaa pienemmillä majoitusliikkeillä. Vuonna 2012 tilastoitavien majoitusliikkeiden lukumäärä kasvoi runsaalla sadalla liikkeellä, noin 3 000 huoneella ja yli 8 000 vuoteella. Lukumääräisesti suurimmat muutokset kohdistuivat lomakyliin, hotelleihin ja retkeilymajoihin. Muutoksesta johtuen kapasiteettitiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin verrattuna.

Vuonna 2012 tilastoinnin piiriin kuului yhteensä 1 427 majoitusliikettä; 682 hotellia, 157 matkustajakotia, 286 lomakylää, 246 leirintäaluetta ja 56 retkeilymajaa. Hotellitasoiset lomakylät sisältyvät hotelleihin. Majoitusliikkeissä oli 66 418 huonetta (tai mökkiä), joissa oli yhteensä 161 632 vuodepaikkaa. Huone- ja vuodekapasiteetin lisäksi majoitusliikkeillä oli käytettävissä 21 261 sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa, joista 16 652 sijaitsi leirintäalueilla. 

Kun majoitusliikkeiden kapasiteettia tarkastellaan huoneiden lukumäärän mukaan, niin tilastossa oli 1 057 alle 50 huoneen liikettä ja 370 majoitusliikettä, joissa oli vähintään 50 huonetta vuonna 2012. Vuodekapasiteetilla mitattuna alle sadan vuoteen majoitusliikkeitä oli 976 ja vähintään sadan vuodepaikan omaavia liikkeitä oli kaikkiaan 451.

Vuonna 2012 ympäri vuoden auki olevia majoitusliikkeitä oli 1 073 ja osan vuodesta auki olevia liikkeitä oli 354, jotka suurelta osin olivat leirintäalueita ja lomakyliä.


Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 09 1734 3556, Ossi Nurmi 09 1734 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (483,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2012/matk_2012_2013-05-31_tie_001_fi.html