Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.2.2015

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 9,6 prosenttia joulukuussa 2014

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä 500 000 yöpymisvuorokautta joulukuussa 2014, mikä oli 9,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 0,8 prosenttia ja heille tilastoitiin majoitusliikkeissä 800 000 vuorokautta. Yöpymisten kokonaismäärä majoitusliikkeissä oli 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 3,5 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2013. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajoilta.

Yöpymisten muutos joulukuussa 2014/2013, %

Yöpymisten muutos joulukuussa 2014/2013, %

Venäläisyöpymiset romahtivat joulukuussa 2014, mikä osaltaan vaikutti ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten kokonaismäärän lähes 10 prosentin laskuun. Heille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä 75 500 yöpymisvuorokautta, mikä oli peräti 52,1 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2013. Britit nousivat venäläisten ohi suurimmaksi ulkomaisten matkailijoiden ryhmäksi joulukuussa. Heille tilastoitiin 136 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 5,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Saksalaiset olivat kolmantena ja he yöpyivät majoitusliikkeissä lähes 29 000 kertaa, mikä oli 5,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruotsalaiset ja ranskalaiset olivat seuraavina 25 000–27 000 yöpymisillä. Ruotsalaisten yöpymiset lisääntyivät 12,3 prosenttia ja ranskalaisten yöpymiset 15,7 prosenttia vuoden 2013 joulukuuhun verrattuna.

Virolaisille ja japanilaisille kirjattiin majoitusliikkeissä 16 000–17 000 yöpymisvuorokautta. Virolaisten yöpymiset säilyivät edellisvuoden tasolla, kun taas japanilaisten yöpymiset vähenivät 7,4 prosenttia vuoden 2013 joulukuuhun verrattuna. Välimeren maista suuntautuva matkailu kasvoi voimakkaasti joulukuussa. Italialaisten yöpymisten kasvu oli suurin, 26,1 prosenttia ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä 13 500 yöpymisvuorokautta. Myös espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät runsaasti, 17,5 prosenttia ja yöpymisiä kertyi lähes 14 000 vuorokautta. Noin 10 000 yöpymisvuorokautta tilastoitiin hollantilaisille ja yhdysvaltalaisille matkailijoille kummallekin. Yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 6,0 prosenttia, kun taas hollantilaisten yöpymiset vähenivät 9,8 prosenttia.

Maakunnittain yöpymisten kokonaismäärä majoitusliikkeissä kasvoi joulukuussa eniten Ahvenanmaalla, 12,4 prosenttia. Pohjanmaalla kasvua oli 9,4 prosenttia ja Kanta-Hämeessä 4,3 prosenttia. Kainuussa ja Lapissa yöpymiset lisääntyivät prosentin kummassakin. Kaikissa muissa maakunnissa yöpymiset vähenivät. Suurin yöpymisten vähennys mitattiin Etelä-Karjalassa; 34,3 prosenttia. Kymenlaaksossa vähennystä oli 15,5 prosenttia. Yli 10 prosentin vähennykset mitattiin myös Päijät-Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa. Koko maan osalta yöpymisten vähennys oli 3,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Yöpymisten muutos maakunnittain joulukuussa 2014/2013, %

Yöpymisten muutos maakunnittain joulukuussa 2014/2013, %

Yöpymiset hotelleissa vähenivät 2,8 prosenttia joulukuussa 2014

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli 1,1 miljoonaa vuorokautta joulukuussa 2014, mikä oli 2,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 8,4 prosenttia ja heille tilastoitiin 438 000 yöpymisvuorokautta. Sitä vastoin kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin hotelleissa lähes 672 000 vuorokautta, mikä oli 1,3 prosenttia enemmän kuin joulukuussa 2013.

Hotellihuoneiden käyttöaste koko maassa oli joulukuussa 42,7 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 43,5 prosenttia. Maakunnista korkeimmat hotellihuoneiden käyttöasteet mitattiin Lapissa, 60,4 prosenttia ja Uudellamaalla, 49,5 prosenttia. Rovaniemellä hotellihuoneiden käyttöaste kohosi 82,4 prosenttiin ja Inarissa, Kittilässä sekä Muoniossa päästiin yli 60 prosenttiin. Helsingin hotellihuoneiden käyttöaste oli 53,4 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta joulukuussa oli koko maan osalta 93,22 euroa vuorokaudelta. Vuotta aiemmin se oli 94,63 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä väheni 2,3 prosenttia tammi-joulukuussa

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin kaikkiaan lähes 19,8 miljoonaa kertaa tammi-joulukuussa 2014. Määrä oli 2,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2,1 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 2,8 prosenttia. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 14,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille 5,7 miljoonaa vuorokautta.

Venäläisten yöpymiset vähenivät koko vuoden 2014 syventyen joulukuussa yli 50 prosentin laskuun, mikä osaltaan vaikutti heidän koko vuoden yöpymisten muutokseen. Tammi-joulukuussa venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä runsaat 1,3 miljoonaa vuorokautta, mikä oli kuitenkin 17,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. He olivat edelleen ylivoimaisesti suurin matkailijaryhmä tammi-joulukuussa, kun seuraavana olivat ruotsalaiset, joille kirjattiin 534 000 yöpymisvuorokautta. Ruotsalaisten yöpymiset säilyivät lähes samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, kasvaen vain 0,5 prosenttia. Kolmantena olivat saksalaiset 498 000 yöpymisellä. Heille tilastoitiin majoitusliikkeissä 0,6 prosenttia vähemmän yöpymisiä kuin vuotta aiemmin.

Brittien yöpymiset vähenivät 1,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja he yöpyivät majoitusliikkeissä 446 000 kertaa. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät tammi-joulukuussa eniten, 8,6 prosenttia, ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä 203 000 yöpymisvuorokautta. Myös ranskalaisille kertyi runsaat 200 000 yöpymistä, vaikka yöpymisten määrä pysyi edellisvuoden tasolla kasvaen ainoastaan 0,4 prosenttia. Virolaisten, italialaisten ja espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät noin 6–7 prosenttia edellisvuodesta. Sitä vastoin japanilaisten yöpymiset vähenivät 7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Yöpymisten muutos tammi-joulukuu 2014/2013, %

Yöpymisten muutos tammi-joulukuu 2014/2013, %

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (391,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. joulukuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2014/12/matk_2014_12_2015-02-19_tie_001_fi.html