Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.4.2015

Majoituspalveluiden kysyntä väheni 2,3 prosenttia vuonna 2014

Vuoden 2013 viimeinen vuosikolmannes antoi jo näyttöä majoituspalvelujen kysynnän hiipumisesta, ja alkuvuonna 2014 kysyntä väheni hieman, syventyen maaliskuun 6,5 prosentin laskuun. Kesäkausikaan ei nostanut majoituspalvelujen kysyntää plussalle, vaan koko loppuvuosi mentiin lievästi miinuksella lukuunottamatta lokakuuta, jolloin kysyntä kasvoi alle prosentin. Vuonna 2014 majoituspalvelujen kysyntä väheni kaikkiaan 2,3 prosenttia. Majoituspalvelujen ulkomainen kysyntä väheni 2,6 prosenttia ja kotimainen kysyntä 2,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin lähes 19,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista 14,1 miljoonaa oli kotimaisten ja 5,7 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2014. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajoilta.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2014/2013

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2014/2013

Venäläiset edelleen suurin matkailijaryhmä majoitusliikkeissä vuonna 2014

Venäläiset olivat jyrkästä yöpymisten laskusta huolimatta suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Suomen majoitusliikkeissä vuonna 2014. Heille kirjattiin 1,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 17,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Venäläisten osuus kaikista ulkomaisista yöpymisvuorokausista oli kuitenkin runsas 23 prosenttia. Seuraavina olivat ruotsalaiset, saksalaiset ja britit. Ruotsalaisilla ja saksalaisilla yöpymisten määrät olivat runsaan kolmanneksen venäläisten yöpymisistä eli 0,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta kummallakin. Ruotsalaisten yöpymiset lisääntyivät vajaan prosentin ja saksalaisten yöpymiset säilyivät edellisvuoden tasolla. Brittien yöpymiset Suomen majoitusliikkeissä kääntyivät lievään laskuun ja heille kirjattiin vajaat 450 000 yöpymistä, mikä oli 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013.

Ranskalaisten yöpymisiä tilastoitiin 215 000 vuorokautta, mikä oli lähes saman verran kuin vuonna 2013. Yhdysvaltalaisten ja virolaisten yöpymiset kohosivat noin 200 000 vuorokauteen kumpikin. Yhdysvaltalaisten yöpymiset lisääntyivät 9,0 prosenttia ja heille kirjattiin tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suurin kasvuprosentti vuonna 2014. Virolaisten yöpymiset lisääntyivät 4,8 prosenttia edellisvuodesta. Sen sijaan japanilaisten yöpymiset kääntyivät kesällä 2014 laskuun ja kaikkiaan heille kirjattiin 192 000 yöpymistä, mikä oli 6,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013.

Maanosittain tarkasteltuna suurimmat kasvuprosentit tulivat Oseaniasta, jossa Australia nostatti yöpymiset yli 9 prosentin kasvuun, yöpymisten jäädessä kaikkiaan vain 62 000 vuorokauteen ja Amerikasta, jossa kasvu oli 8,3 prosenttia. Amerikan kasvun veturina toimi Yhdysvallat. EU-maiden ja Pohjoismaiden yöpymisiä kirjattiin 2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2013. Kaikkiaan EU-maista tulleiden yöpymisiä tilastoitiin lähes 2,8 miljoonaa vuorokautta. Suurimmista EU-maista matkailu kasvoi 7–8 prosenttia Italiasta ja Espanjasta vuonna 2014. Pohjoismaisia yöpymisiä kirjattiin kaikkiaan 814 000 vuorokautta.

Yöpymisten muutos 2014/2013, %

Yöpymisten muutos 2014/2013, %

Hotelliyöpymisiä 15,7 miljoonaa vuonna 2014

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli 15,7 miljoonaa vuorokautta vuonna 2014, mikä oli 2,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013. Kotimaisille matkailijoille tilastoitiin hotelliyöpymisiä 10,9 miljoonaa vuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille 4,7 miljoonaa vuorokautta. Molempien yöpymiset vähenivät 2,2 prosenttia edellisvuodesta. Hotelliyöpymiset kattoivat 79 prosenttia kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä. Ulkomaalaisten osuus hotelliyöpymisistä oli 30 prosenttia ja kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä 29 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli koko maan osalta 51,5 prosenttia vuonna 2014. Vuotta aiemmin se oli 51,3 prosenttia. Hotellihuoneen keskihinta on kasvanut vuodesta 2011 lähtien, jolloin keskihinta oli 88 euroa. Vuonna 2014 se oli 91,88 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Yöpymisten alueellinen kehitys vuonna 2014

Yöpymisten kasvu kohdistui ainoastaan muutamiin maakuntiin vuonna 2014. Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Pohjanmaalla yöpymiset lisääntyivät 3 prosenttia kummassakin. Kanta-Hämeessä myös majoitusliikkeiden kapasiteetti kasvoi jonkun verran, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla kapasiteetti pieneni. Uusimaa ja Keski-Pohjanmaa kasvattivat yöpymisten määrää prosentilla. Kaikissa muissa maakunnissa yöpymiset vähenivät viime vuonna. Suurin yöpymisten vähennys mitattiin Etelä-Karjalan maakunnassa,10,9 prosenttia, jossa majoitusliikkeiden kapasiteetti kasvoi jonkun verran. Satakunnan yöpymiset vähenivät 7,1 prosenttia ja kuuden prosentin vähennykset mitattiin Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa kummassakin.
Lukumääräisesti yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät eniten Pohjois-Pohjanmaalla, jossa yöpymisiä kirjattiin lähes 41 000 vuorokautta enemmän ja Uudellamaalla, jossa yöpymisiä kertyi vajaat 24 000 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2013.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä oli Etelä-Karjalassa 47, Uudellamaalla 46, ja Lapissa 43 prosenttia. Näissä maakunnissa oli myös eniten venäläisten yöpymisiä. Uudellamaalla venäläisten yöpymisiä kirjattiin 353 000, Etelä-Karjalassa 270 000, ja Lapissa lähes 117 000 yöpymisvuorokautta.

Kymenlaaksossa ulkomaisten osuus kaikista yöpymisistä oli 30 prosenttia. Etelä-Savossa osuus oli 25 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 21 prosenttia. Muissa Manner-Suomen maakunnissa enintään joka viides yöpyminen oli ulkomainen.

Yöpymisten muutos maakunnittain 2014/2013,%

Yöpymisten muutos maakunnittain 2014/2013,%

Euroopassa ulkomaiset yöpymiset kasvussa vuonna 2014

Vuonna 2014 ulkomaiset yöpymiset kääntyivät Suomessa 2,6 prosentin laskuun vaikka samaan aikaan lähialueillamme Pohjoismaissa ja Baltiassa koettiin 5,4 prosentin kasvu ulkomaisissa yöpymisissä. Muualla Euroopassa kasvu oli maltillisempaa: Etelä-Euroopassa 1,9 prosenttia ja Keski-Euroopassa 0,7 prosenttia. Vuosina 2004 - 2012 ulkomaisten yöpymisten kasvu oli Suomessa muun Euroopan keskiarvoa nopeampaa mutta vuonna 2013 kasvu hiipui.

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Euroopassa kotimaisten yöpymisten kasvu laimeaa vuonna 2014

Suomessa kotimaisten yöpymisten vuonna 2013 alkanut lievä lasku jyrkkeni 2,1 prosenttiin vuonna 2014. Muualla Euroopassa kotimaiset yöpymiset sen sijaan pysyttelivät edellisvuoden tasolla, kasvua oli 0,6 prosenttia. Pohjoismaissa ja Baltiassa yllettiin kuitenkin 2,9 prosentin kasvuun kotimaisissa yöpymisissä. Keski-Euroopan kotimaiset yöpymiset ovat pysytelleet viimeiset kolme vuotta kutakuinkin samalla tasolla. Etelä-Eurooppa taas ei edelleenkään ole elpynyt vuoden 2012 kotimaisten yöpymisten voimakkaasta pudotuksesta (-6,5 prosenttia). Siellä kotimaiset yöpymiset ovat jähmettyneet vuotta 2004 vastaavalle tasolle.

Muiden Euroopan maiden yöpymistiedot perustuvat Eurostatin keräämiin eurooppalaisten majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöä koskeviin kuukausitietoihin.

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Majoitusliikkeiden kapasiteetti pieneni vuonna 2014

Vuonna 2014 Tilastokeskuksen majoitusliikerekisteriä on päivitetty ympäri vuoden uusilla ja lopettaneilla liikkeillä ja tarkistettu majoitusliikkeiden toimialatietoja. Vuonna 2014 tilastoitavien majoitusliikkeiden lukumäärä väheni 35 liikkeellä. Huonekapasiteetti pieneni 751 huoneella ja vuoteitten lukumäärä väheni 2 270 vuoteella. Lukumääräisesti suurimmat muutokset kohdistuivat matkustajakoteihin ja hotelleihin.

Vuonna 2014 tilastoinnin piiriin kuului yhteensä 1 408 majoitusliikettä; 655 hotellia, 130 matkustajakotia, 335 lomakylää, 243 leirintäaluetta ja 45 retkeilymajaa. Hotellitasoiset lomakylät sisältyvät hotelleihin. Majoitusliikkeissä oli 65 498 huonetta (tai mökkiä), joissa oli yhteensä 160 470 vuodepaikkaa. Huone- ja vuodekapasiteetin lisäksi majoitusliikkeillä oli käytettävissä 20 854 sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa, joista 16 275 sijaitsi leirintäalueilla. 

Kun majoitusliikkeiden kapasiteettia tarkastellaan huoneiden lukumäärän mukaan, niin tilastossa oli 1 048 alle 50 huoneen liikettä ja 360 majoitusliikettä, joissa oli vähintään 50 huonetta vuonna 2014. Vuodekapasiteetilla mitattuna alle sadan vuoteen majoitusliikkeitä oli 1 220 ja vähintään sadan vuodepaikan omaavia liikkeitä oli kaikkiaan 188.

Vuonna 2014 ympäri vuoden auki olevia majoitusliikkeitä oli 1 074 ja osan vuodesta auki olevia liikkeitä oli 334, jotka suurelta osin olivat leirintäalueita ja lomakyliä.


Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (541,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.4.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2014/matk_2014_2015-04-29_tie_001_fi.html