Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.8.2017

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12,1 prosenttia kesäkuussa 2017

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät edelleen Suomen majoitusliikkeissä, 12,1 prosenttia viime vuodesta, ja heille tilastoitiin lähes 602 000 yöpymisvuorokautta kesäkuussa 2017. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 3,0 prosenttia ja he yöpyivät majoitusliikkeissä hieman vajaat 1,5 miljoonaa kertaa. Kaikkiaan Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin lähes 2,1 miljoonaa yöpymisvuorokautta kesäkuussa 2017, mikä oli 5,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten muutos kesäkuussa 2017/2016, %

Yöpymisten muutos kesäkuussa 2017/2016, %

Brittien ja espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät voimakkaasti kesäkuussa

Suomen majoitusliikkeissä tilastoitiin lähes 35 000 yöpymisvuorokautta brittimatkailijoille, mikä oli 26,4 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 2016. Brittien yöpymisiä kirjattiin eniten Uudellamaalla, lähes 24 000 vuorokautta. Espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät 41,1 prosenttia, ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä runsaat 12 000 yöpymisvuorokautta kesäkuussa 2017. Myös espanjalaisten yöpymiset sijoittuivat etupäässä Uudellemaalle, jossa heille tilastoitiin hieman vajaat 9 000 yöpymisvuorokautta. Kaikkiaan Uudenmaan osuus kaikista ulkomaisista yöpymisistä oli 53 prosenttia.

Saksa, Ruotsi ja Venäjä suurimmat matkailijamaat kesäkuussa

Saksalaiset olivat suurin ulkomaalaisten matkailijoiden ryhmä 82 500 yöpymisellään. Heidän yöpymisensä lisääntyivät 19,2 prosenttia viime vuodesta. Ruotsalaiset olivat toisena ja heille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä lähes 63 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli 9,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Venäläiset olivat kolmannella sijalla runsaalla 54 000 vuorokaudellaan, mikä oli 11,8 prosenttia enemmän kuin kesäkuussa 2016. Seuraavina olivat kiinalaiset ja yhdysvaltalaiset, joille yöpymisiä kertyi noin 36 000 vuorokautta kummallekin. Kiinalaisten yöpymiset lisääntyivät 23,7 prosenttia, kun taas yhdysvaltalaisten yöpymisissä oli 8,7 prosentin vähennys viime vuodesta.

Lähes kaikkien tärkeimpien Suomeen suuntautuvien matkailijamaiden yöpymiset lisääntyivät kesäkuussa. Jo edellä mainittujen lisäksi italialaisten yöpymiset lisääntyivät 21,9 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tärkeimmistä matkailijamaista vähenivät yhdysvaltalaisten lisäksi vain virolaisten ja sveitsiläisten yöpymiset. Virolaisten yöpymiset vähenivät 8,8 prosenttia ja sveitsiläisten 4,1 prosenttia.

Maakunnittain tarkasteltuna yöpymiset lisääntyivät kesäkuussa eniten Etelä-Karjalassa, 22,3 prosenttia. Päijät-Hämeessä ja Satakunnassa yöpymiset lisääntyivät 18 prosenttia kummassakin. Sitä vastoin yöpymisten kokonaismäärä väheni Kanta-Hämeessä 15,3 prosenttia ja Keski-Pohjanmaalla 12,7 prosenttia. Koko maan osalta yöpymiset lisääntyivät 5,5 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

Yöpymisten muutos maakunnittain kesäkuussa 2017/2016, %

Yöpymisten muutos maakunnittain kesäkuussa 2017/2016, %

Hotelliyöpymiset lisääntyivät 6,7 prosenttia

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli runsaat 1,5 miljoonaa yöpymisvuorokautta kesäkuussa 2017, mikä oli 6,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 12,8 prosenttia ja heille kirjattiin hotelleissa 511 000 yöpymisvuorokautta. Kotimaisille matkailijoille tilastoitiin hotelliyöpymisiä hieman yli miljoona vuorokautta. Määrä oli 4,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 kesäkuussa.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli kesäkuussa 59,6 prosenttia. Vuotta aiemmin se oli 57,3 prosenttia. Maakunnista korkeimmat hotellihuoneiden käyttöasteet mitattiin Uudellamaalla, 78,1 prosenttia ja Pohjanmaalla, 64,1 prosenttia. Vantaalla hotellihuoneiden käyttöasteeksi mitattiin 82,3 prosenttia ja Vaasassa 74,2 prosenttia. Helsingin hotellihuoneiden käyttöaste oli 82,0 prosenttia.

Hotellihuoneen toteutunut keskihinta kesäkuussa 2017 oli koko maan osalta 106,65 euroa vuorokaudelta. Vuotta aiemmin se oli 98,08 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta

Yöpymisten kokonaismäärä kaikissa majoitusliikkeissä kasvoi 6,8 prosenttia tammi-kesäkuussa 2017

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin runsaat 9,8 miljoonaa kertaa tammi–kesäkuussa 2017. Määrä oli 6,8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin majoitusliikkeissä lähes 6,8 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille noin 3 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 2,7 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 17,1 prosenttia viime vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna.

Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä reilut 407 000 vuorokautta vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä oli 18,7 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. He olivat edelleen suurin Suomeen suuntautuva matkailijamaa. Saksalaiset nousivat toiselle sijalle 289 000 yöpymisellään. Lisäystä vuoden 2016 tammi-kesäkuusta oli 11,7 prosenttia. Ruotsalaiset ja britit olivat seuraavina, joille kummallekin kirjattiin noin 240 000 yöpymistä. Ruotsalaisten yöpymiset lisääntyivät 11,3 prosenttia ja brittien yöpymiset 23,0 prosenttia. Hollantilaisten ja espanjalaisten yöpymiset lisääntyivät myös voimakkaasti tammi-kesäkuussa. Hollantilaisten yöpymiset lisääntyivät 32,4 prosenttia ja heille tilastoitiin majoitusliikkeissä lähes 136 000 yöpymisvuorokautta. Espanjalaisille yöpymisiä kertyi 59 000 vuorokautta, mikä oli 23,6 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2016.

Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista kiinalaisten yöpymiset lisääntyivät tammi–kesäkuussa 2017 eniten. Kiinalaisten yöpymisten määrä kohosi runsaaseen 139 000 vuorokauteen, mikä oli 53,8 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2016. Ranskalaisille kirjattiin kuitenkin kiinalaisia enemmän yöpymisiä, lähes 165 000 yöpymistä, mikä oli 14,0 prosenttia enemmän kuin tammi-kesäkuussa 2016.

Yöpymisten muutos tammi-kesäkuu 2017/2016, %

Yöpymisten muutos tammi-kesäkuu 2017/2016, %

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi

Julkaisu pdf-muodossa (379,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.8.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. kesäkuu 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2017/06/matk_2017_06_2017-08-17_tie_001_fi.html