Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.4.2019

Majoituspalveluiden kysyntä kasvoi 1,5 prosenttia vuonna 2018

Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin yli 22 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista noin 15,4 miljoonaa oli kotimaisten ja runsaat 6,8 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2018. Majoituspalvelujen ulkomainen ja kotimainen kysyntä kasvoi kumpikin 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Majoituspalvelujen kokonaiskysyntä kasvoi saman verran, eli kaikkiaan 1,5 prosenttia vuonna 2018.

Majoituspalvelujen kysyntä kääntyi kasvuun vuodesta 2016 alkaen ja kasvoi voimakkaasti vielä vuonna 2017. Viime vuoden majoituspalvelujen kysynnän kasvu jatkui maltillisena vuoden 2018 jokaisena kuukautena heinä- ja syyskuuta lukuunottamatta, jolloin kysyntä väheni prosentin verran kummassakin. Suurimmat kasvuprosentit tulivat alkuvuonna, jolloin kysyntä kasvoi tammi–helmikuussa noin neljä prosenttia kummassakin sekä maaliskuussa, jolloin kasvua oli viisi prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Loka- ja joulukuussa kasvu oli kolmen prosentin luokkaa ja marraskuussa noin kaksi prosenttia. Muina kuukausina majoituspalvelujen kysyntä kasvoi prosentin tai säilyi vuoden 2017 tasolla. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2018/2017

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain 2018/2017

Venäläiset edelleen suurin matkailijaryhmä majoitusliikkeissä vuonna 2018

Venäläiset olivat edelleen suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä Suomen majoitusliikkeissä vuonna 2018. Heille kirjattiin 826 000 yöpymisvuorokautta, mikä oli vajaan prosentin edellisvuotta enemmän. Venäläisten osuus kaikista ulkomaisista yöpymisvuorokausista säilyi edellisvuoden tapaan 12 prosentissa vuonna 2018. Saksalaiset olivat toisena runsaalla 628 000 yöpymisellä. Heidän yöpymisensä lisääntyivät 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Britit nousivat ruotsalaisten ohi kolmanneksi 593 000 yöpymisellään. Määrä oli 1,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Brittien jälkeen seuraavina olivat ruotsalaiset, joilla yöpymisten määrä majoitusliikkeissä oli 560 000 yöpymisvuorokautta. Ruotsalaisten yöpymiset kuitenkin vähenivät 6,2 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna.

Kiinalaisten yöpymisiä tilastoitiin lähes 333 000 vuorokautta, mikä nosti heidät ruotsalaisten jälkeen viidenneksi. Ranskalaisten yöpymiset lisääntyivät 6,9 prosenttia ja heille kirjattiin majoitusliikkeissä runsaat 299 000 yöpymisvuorokautta. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista suurimmat kasvuprosentit tulivat Yhdysvalloista, Alankomaista ja Espanjasta. Yhdysvaltalaisten yöpymisissä oli 7,5 prosentin kasvu ja niitä tilastoitiin lähes 289 000 vuorokautta. Hollantilaisten yöpymiset lisääntyivät 8,4 prosenttia, ja heille kertyi runsaat 246 000 yöpymistä. Espanjalaisten yöpymisiä kirjattiin 8,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna, mutta heidän yöpymisensä jäivät 176 000 vuorokauteen. Virolaiset ylsivät runsaaseen 222 000 yöpymiseen ja japanilaiset vajaaseen 216 000 yöpymisvuorokauteen. Virolaisten yöpymiset lisääntyivät 1,3 prosenttia, kun taas japanilaisten yöpymiset vähenivät 9,5 prosenttia.

Maanosittain tarkasteltuna Aasia ylitti ensimmäisen kerran miljoonan yöpymisvuorokauden rajan vuonna 2017. Viime vuosi ei poikennut edellisestä, sillä Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin aasialaisten yöpymisiä kaikkiaan hieman vajaat 1,1 miljoonaa vuorokautta. Kiinalaisten ja japanilaisten yöpymiset kattoivat 51 prosenttia koko Aasian yöpymisistä. Japanilaisten yöpymiset vähenivät koko viime vuoden, mikä osaltaan vaikutti siihen, että Aasian maista tulleiden yöpymiset lisääntyivät ainoastaan 1,7 prosenttia vuonna 2018. Pohjoismaille kirjattiin lähes 878 000 yöpymistä, mikä oli 5,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Maanosittain suurin kasvuprosentti saatiin Oseaniasta, 13,0 prosenttia ja yöpymisiä kertyi runsas 100 000 vuorokautta. EU-maista tulleiden matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin 0,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017, yöpymisten noustessa 3,6 miljoonaan vuorokauteen. Matkailu Amerikasta lisääntyi 6,0 prosenttia ja yöpymisiä kertyi runsaat 401 000 vuorokautta. Afrikkalaisten yöpymisiä kirjattiin lähes 31 000 vuonna 2018, mikä oli 9,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Yöpymisten muutos 2018/2017, %

Yöpymisten muutos 2018/2017, %

Hotelliyöpymisiä runsaat 17,7 miljoonaa vuonna 2018

Hotelliyöpymisten kokonaismäärä oli runsaat 17,7 miljoonaa vuorokautta vuonna 2018, mikä oli 1,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Kotimaisille matkailijoille hotelliyöpymisiä kertyi 12 miljoonaa vuorokautta ja ulkomaisille matkailijoille noin 5,7 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 1,5 ja ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset prosentin vuoteen 2017 verrattuna. Hotelliyöpymiset kattoivat lähes 80 prosenttia kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä. Ulkomaalaisten osuus hotelliyöpymisistä oli 32 prosenttia ja kaikkien majoitusliikkeiden yöpymisistä 31 prosenttia.

Hotellihuoneiden käyttöaste oli koko maan osalta 55,4 prosenttia vuonna 2018. Vuotta aiemmin se oli 55,9 prosenttia. Hotellihuoneen keskihinta on kasvanut vuodesta 2011 lähtien, jolloin keskihinta oli 88 euroa. Vuonna 2018 hotellihuoneen keskihinta oli 104 euroa.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta vuosina 2017 ja 2018

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste ja keskihinta vuosina 2017 ja 2018

Yöpymisten alueellinen kehitys vuonna 2018

Manner-Suomessa yöpymisten kasvu oli vuonna 2018 suurinta Päijät-Hämeessä, jossa yöpymisiä tilastoitiin 9,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Etelä-Pohjanmaalla yöpymiset lisääntyivät 6,3 prosenttia. Keski-Suomessa ja Kainuussa yöpymisten kasvu oli noin 4 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa noin 3 prosenttia kussakin. Päijät-Hämeessä kapasiteetti säilyi vuoden 2017 tasolla. Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Kainuussa ja Lapissa majoitusliikkeiden kapasiteetti kasvoi jonkun verran, kun taas Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla kapasiteetti pieneni hieman. Lisäksi Etelä-Karjalassa yöpymiset lisääntyivät 2 prosenttia ja Kanta-Hämeen yöpymisten määrä kasvoi noin prosentilla. Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnissa yöpymiset säilyivät lähes edellisvuoden tasolla. Kaikissa muissa maakunnissa yöpymiset vähenivät viime vuonna. Suurimmat yöpymisten vähennykset mitattiin Kymenlaaksossa, 5,8 prosenttia ja Varsinais-Suomen maakunnassa, 4,3 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla yöpymiset vähenivät 2,6 ja Etelä-Savossa sekä Pohjanmaalla noin 2 prosenttia kummassakin. Pohjois-Savossa yöpymisiä kirjattiin prosentin vähemmän kuin vuonna 2017.
Ahvenanmaalla yöpymiset vähenivät 2,7 prosenttia edellisvuodesta.

Lukumääräisesti yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät eniten Uudellamaalla, jossa yöpymisiä kirjattiin runsaat 97 000 vuorokautta enemmän ja Lapissa, jossa yöpymisiä kertyi lähes 87 000 vuorokautta enemmän kuin vuonna 2017.

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä Uudenmaan maakunnassa oli lähes 47, ja Lapissa 52 prosenttia. Etelä-Karjalassa ulkomaisten matkailijoiden osuus oli noin 33 prosenttia. Pohjanmaalla sekä Etelä-Savossa 22–23 prosenttia. Varsinais-Suomessa ja Kymenlaaksossa osuudet olivat 19–21 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaalla ulkomaisten matkailijoiden osuus oli 17 prosenttia. Uudellamaalla venäläiset säilyttivät niukasti ensimmäisen sijansa kaikista ulkomaisista yöpyjistä. Heille kirjattiin majoitusliikkeissä noin 269 000 yöpymisvuorokautta ja saksalaisille runsaat 247 000 yöpymistä. Lapissa suurin ulkomaisten matkailijoiden ryhmä olivat britit, joille kirjattiin runsaat 285 000 yöpymistä. Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa sekä Kymenlaaksossa venäläiset olivat suurimmat ulkomaisten matkailijoiden ryhmät, kun taas Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa ruotsalaiset veivät ensimmäisen sijan.

Yöpymisten muutos maakunnittain 2018/2017,%

Yöpymisten muutos maakunnittain 2018/2017,%

Ulkomaisten yöpymisten kasvu Suomessa muuta Eurooppaa heikompaa vuonna 2018

Vuonna 2018 ulkomaisia yöpymisiä tilastoitiin Euroopassa 2,4 prosenttia edellisvuotta enemmän kun Suomessa yllettiin vain 1,5 prosentin ulkomaisten yöpymisten kasvuun. Lähialueillamme Pohjoismaissa ja Baltiassa ulkomaiset yöpymiset kasvoivat 5,3 prosenttia, Keski-Euroopassa kasvua kertyi 4,7 prosenttia. Ainoastaan Etelä-Euroopassa ulkomaisten yöpymisten kasvu oli Suomea heikompaa, jääden 0,8 prosenttiin. Euroopassa ulkomaiset yöpymiset ovat 2010-luvulla kasvaneet keskimäärin 4,9 prosenttia vuosittain ja Suomessa keskimäärin 4,0 prosenttia vuodessa. Suomessa ulkomaisten yöpymisten kehitys oli negatiivista vuosina 2014 – 2015.

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Ulkomaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Kotimaisten yöpymisten kasvu laimeaa Euroopassa

Kotimaiset yöpymiset kasvoivat Suomessa 1,5 prosenttia ja koko Euroopassa 2,4 prosenttia vuonna 2018. Lähialueillamme Pohjoismaissa ja Baltiassa kotimaisten yöpymisten kasvu jäi 1,1 prosenttiin. Keski-Euroopassa kotimaiset yöpymiset kasvoivat 3,0 prosenttia ja Etelä-Euroopassa 1,6 prosenttia. 2010-luvulla kotimaiset yöpymiset ovat kasvaneet Euroopassa vuosittain keskimäärin 2,6 prosenttia ja Suomessa vain puolet tästä, 1,3 prosenttia.

Muiden Euroopan maiden yöpymistiedot perustuvat Eurostatin keräämiin eurooppalaisten majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöä koskeviin kuukausitietoihin.

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Kotimaiset yöpymiset Euroopassa (2004 = 100)

Majoitusliikkeiden määrä väheni mutta huone- ja vuodekapasiteetti kasvoi vuonna 2018

Vuonna 2018 tilastoitavien majoitusliikkeiden lukumäärä väheni 11 liikkeellä, mutta huonekapasiteetti kasvoi 837 huoneella ja vuoteitten lukumäärä 2 576 vuoteella. Kapasiteetin kasvu kohdistui hotelleihin ja matkustajakoteihin, kun taas leirintäalueiden, lomakylien ja hostellien huoneiden ja vuoteiden määrä laski vuoteen 2017 verrattuna. Tilastokeskuksen majoitusliikerekisteriä on päivitetty ympäri vuoden uusilla ja lopettaneilla liikkeillä sekä pysyvillä kapasiteetin muutoksilla vuonna 2018 .

Vuonna 2018 tilastoinnin piiriin kuului yhteensä 1 372 majoitusliikettä: 675 hotellia, 113 matkustajakotia, 316 lomakylää, 219 leirintäaluetta ja 49 hostellia. Hotellitasoiset lomakylät sisältyvät hotelleihin. Majoitusliikkeissä oli kaikkiaan 69 671 huonetta (tai mökkiä), joissa oli yhteensä 172 668 vuodepaikkaa. Huone- ja vuodekapasiteetin lisäksi majoitusliikkeillä oli käytettävissä 19 886 sähköliitäntäpisteellä varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa, joista 15 299 sijaitsi leirintäalueilla. 

Kun majoitusliikkeiden kapasiteettia tarkastellaan huoneiden lukumäärän mukaan, niin tilastossa oli 985 alle 50 huoneen liikettä ja 387 majoitusliikettä, joissa oli vähintään 50 huonetta vuonna 2018. Vuodekapasiteetilla mitattuna alle sadan vuoteen majoitusliikkeitä oli 906 ja vähintään sadan vuodepaikan omaavia liikkeitä oli kaikkiaan 466.

Vuonna 2018 ympäri vuoden auki olevia majoitusliikkeitä oli 1 103 ja osan vuodesta auki olevia liikkeitä oli 269, jotka suurelta osin olivat leirintäalueita ja lomakyliä.


Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (531,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/2018/matk_2018_2019-04-09_tie_001_fi.html