Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.3.2017

Maatilojen velan määrä kasvanut 2010-luvulla

Maatilojen keskimääräinen velka on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2015 noin 39 000 eurosta lähes 75 000 euroon. Suurimmalla osalla tuotantosuunnista velan määrä on kasvanut varallisuutta nopeammin, mikä näkyy nettovallisuuden pienenemisenä. Nettovarallisuuden lasku on ollut nopeampaa eläintuotantoon suuntautuneilla tiloilla kuin kasvinviljelyyn keskittyneillä tiloilla. Erityisesti vuosi 2015 oli selvästi heikompi eläin- kuin kasvitiloilla. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta vuoden 2015 maa- ja metsätalousyrittäjien taloustilastosta.

Maatalouden velkojen kehitys tuotantosuunnittain vuosina 2004–2015

Maatalouden velkojen kehitys tuotantosuunnittain vuosina 2004–2015

Maatalouden velan määrä on kasvanut eniten lypsykarjatiloilla, joilla oli vuonna 2015 tilakohtaista velkaa noin 161 000 euroa, kun velan määrä vuonna 2004 oli keskimäärin 57 000 euroa. Sika- ja siipikarjatiloilla oli velkaa lähtökohtaisesti enemmän, mutta se on vuosina 2004–2015 kasvanut kuitenkin hieman hitaampaa tahtia. Viljatiloilla velan määrä on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2004–2015 aikana vuoden 2004 noin 23 000 eurosta vuoden 2015 noin 44 000 euroon. Muuhun kasvintuotantoon suuntautuneilla tiloilla tilakohtainen velka on kasvanut vuoden 2004 keskimäärin 26 000 eurosta vuoden 2015 noin 37 000 euroon. Katsauksessa maataloutta ja metsätaloutta käsitellään erikseen. Maatilayritysten tuloksia tarkastellaan katsauksen luvussa yksi. Henkilöverotietoihin perustuvat tiedot on esitetty katsauksen luvussa kaksi ja yksityismetsätalouden tilastot luvussa kolme.


Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (284,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 21.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2015/mmtal_2015_2017-03-21_tie_001_fi.html