Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 22.9.2006

Maatilojen tulot kasvoivat vuonna 2004

Maatilojen saama maataloustulo oli vuonna 2004 keskimäärin 15 338 euroa. Tulotaso kasvoi edellisvuodesta 223 euroa eli 1,5 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta vuoden 2004 maatilatalouden tulo- ja verotilastosta. Tilaston tiedot perustuvat yhteensä 60 278 maatilan verotustietoihin.

Maatilojen maataloudesta saamien ansio- ja pääomatulojen osuus on pienentynyt huomattavasti vuoden 1999 jälkeen. Vuonna 1999 maatilat saivat vajaat 41 prosenttia veronalaisista tuloistaan maataloudesta, vuonna 2004 enää noin 37 prosenttia. Myös metsätalouden tulojen osuus maatilojen tuloista on pienentynyt, kun taas palkka- ja elinkeinotoiminnan tulojen osuus on kasvanut. Kehitykseen ovat vaikuttaneet yksittäisten maatilojen tulojen muutokset sekä tuotantosuuntarakenteen muutokset.

Kasvinviljelytilojen lukumäärä on lisääntynyt, kun taas kotieläintaloutta harjoittavien maatilojen määrä on pienentynyt lammas- ja hevostaloutta (muu kotieläintalous) harjoittavia maatiloja lukuun ottamatta. Kotieläintalouteen suuntautuneilla tiloilla - muuta kotieläintaloutta harjoittavia maatiloja lukuun ottamatta - maataloudesta saatavien tulojen merkitys on suurempi kuin kasvinviljelytiloilla. Vastaavasti kasvinviljelyyn suuntautuneilla tiloilla palkkatulojen ja muiden tulojen merkitys on suurempi. Nämä tekijät selittävät pääosin tuotantoaan jatkaneiden maatilojen tulorakennemuutoksen.

Maatilojen viljelyksessä olevan pellon pinta-ala on lisääntynyt vuosina 1999-2004 keskimäärin yli neljä hehtaaria.

Tuotantoaan jatkaneiden maatilojen tulorakenne 1999 - 2004, osuus valtionveron alaisista tuloista,%

Koko maa 1999 2000 2001 2002 2003 2004
- Palkkatulot 36,8 36,4 38,1 39,9 40,4 41,3
- Maatalouden tulot 40,7 41,1 41,0 39,0 38,5 36,9
- Metsätalouden tulot 9,8 9,3 8,4 8,1 6,7 5,8
- Muut tulot 12,7 13,2 12,5 13,0 14,4 16,0
Viljelyksessä oleva pelto, ha 28,4 30,5 31,3 31,9 32,3 32,7

Lähde: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Kankaanpää (09) 1734 3335

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Linkit: Tilastojulkistukseen liittyvä tiedote

Taulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 22.9.2006

Viittausohje:

Tilasto: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto [verkkojulkaisu].
2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mtuve/2004/mtuve_2004_2006-09-22_tie_001.html