Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.6.2019

Nettomaahanmuutto selvästi edellisvuotta pienempää vuonna 2018

Korjattu 24.10.2019. Korjatut luvut on merkitty punaisella

Tilastokeskuksen mukaan Suomen saama muuttovoitto vuonna 2018 väheni selvästi, sillä se oli 19 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suomen saama muuttovoitto väheni 11 958 henkeen edellisen vuoden 14 824 hengestä. Syynä muuttovoiton vähenemiseen oli maahanmuuton väheneminen ja maastamuuton kasvu. Suomeen muutti ulkomailta 31 106 henkeä vuonna 2018, ja Suomen maastamuutto ulkomaille oli 19 148 henkeä.

Suomen ja ulkomaiden välinen muuttoliike 1993–2018

Suomen ja ulkomaiden välinen muuttoliike 1993–2018

Ulkomailta Suomeen muuttaneiden määrä väheni 691 henkeä. Maahanmuuttajista oli ulkomaan kansalaisia 23 146, eli 74 prosenttia vuonna 2018. Suomen maastamuuton kasvu ulkomaille oli 2 175 henkeä, 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maastamuuttajista 60 prosenttia, 11 538, oli Suomen kansalaisia. Ulkomaan kansalaisista Suomi sai muuttovoittoa 15 536 henkeä, mutta oman maan kansalaisista tuli 3 578 hengen muuttotappio.

Maahanmuuton voitto EU:n ulkopuolelta muuttaneista

Suomen saama muuttovoitto koostui lähes täysin EU:n ulkopuolelta tulleista muuttajista vuonna 2018. Muutto muista kuin EU-maista tosin vähentyi edellisestä vuodesta ja muutto EU:n ulkopuolisiin maihin oli suurempaa kuin vuotta aiemmin. Maahanmuuton netto EU:n ulkopuolisesta muutosta väheni 12 733:een edellisen vuoden 13 596:sta.

Maahanmuuton voitto oli suurin Irakin kansalaisista, 1 797 muuttajaa ja toiseksi suurin Venäjän kansalaisista, 1 240 muuttajaa. Kansalaisuudeltaan tuntemattomista Suomi sai kolmanneksi eniten muuttovoittoa, 750 muuttajaa.

Kuntien välisiä ja sisäisiä muuttoja enemmän

Vuonna 2018 kuntien välisiä muuttoja oli 288 443, mikä on 604 enemmän kuin vuonna 2017. Maakuntien välisten muuttojen määrä oli 136 400, missä oli vähennystä 284 muuttoa, kun edellisenä vuonna kasvua oli ollut 3 454 muuton verran. Maakuntien sisäisiä muuttoja tehtiin 152 043, mikä oli 888 muuttoa edellisvuotta enemmän. Kunnassamuuttoja oli 595 638 vuonna 2018, mikä on 3 587 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maan sisäisessä muuttoliikkeessä määrällisesti eniten muuttovoittoa sai Uudenmaan maakunta ja toiseksi eniten Pirkanmaan maakunta. Uudenmaan voitto oli 6 896 ja Pirkanmaan 2 621 henkeä. Väkilukuun suhteutettu muuttovoitto oli suurin Manner-Suomessa Pirkanmaalla, jonka muuttovoitto oli viisi promillea. Uudellamaan suhteellinen muuttovoitto oli vähän pienempi kuin Pirkanmaan.

Määrällisesti eniten maassamuutossa väestöään menetti Etelä-Savon maakunta, 1 543 henkeä. Etelä-Savon suhteellinen muuttotappio oli suurin, lähes yksitoista promillea. Kainuussa suhteellinen muuttotappio oli toiseksi suurinta. Kuntien välisessä muutossa 15 maakuntaa oli muuttotappiollisia.

Maakunnille muuttovoittoa maahanmuutosta

Kansainvälisessä muuttoliikkeessä kaikki maakunnat saivat muuttovoittoa. Sen huomioon ottaminen vähentää maassamuutossa muuttotappiollisten maakuntien määrää jonkin verran. Nettomaahanmuuton ja nettomaassamuuton summa oli tappiollinen 11 maakunnassa. Manner-Suomessa maakunnan nettomaahanmuutto oli suhteellisesti suurin Pohjanmaalla ja pienin Kanta-Hämeessä.

Maan sisäinen liikkuvuus ja ulkomainen muuttoliike 2005–2018

Vuosi Kuntien välinen muutto Kunnan sisäinen muutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettosiirtolaisuus
2005 267 939 624 030 21 355 12 369 8 986
2006 265 469 600 097 22 451 12 107 10 344
2007 272 285 595 985 26 029 12 443 13 586
2008 262 454 567 619 29 114 13 657 15 457
2009 257 595 577 668 26 699 12 151 14 548
2010 264 362 575 323 25 636 11 905 13 731
2011 274 896 600 781 29 481 12 660 16 821
2012 274 650 595 163 31 278 13 845 17 433
2013 265 844 577 960 31 941 13 893 18 048
2014 267 799 571 775 31 507 15 486 16 021
2015 280 271 613 474 28 746 16 305 12 441
2016 282 257 590 830 34 905 18 082 16 823
2017 287 839 592 051 31 797 16 973 14 824
2018 288 443 595 638 31 106 19 148 11 958
Aluejako aikasarjassa 1.1.2019

Lähde: Muuttoliike 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari 029 551 3401, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (269,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.06.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Muuttoliike [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6766. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/muutl/2018/muutl_2018_2019-06-17_tie_001_fi.html