Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2014

Koulutuksen sisältö Koulutustyyppi
Ammatil-
linen lisä-
koulutus,
ei oppi-
sopimus
Ammatil-
linen lisä-
koulutus, oppi-
sopimus
Työvoima-
poliittinen
aikuis-
koulutus
Työn-
antajan
tilaamat
kurssit    
Vapaana
sivistys-
työnä järjestetty
koulutus
Avoin ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin
yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 355 103 35 457 1 120 742 507 963 2 918 967 624 670 67 466 521 353 6 151 721
Yleissivistävä koulutus 1 860 0 139 623 1 490 61 915 199 235 16 727 222 049
Humanistinen ja kasvatusala 37 676 291 414 215 47 880 584 411 26 534 36 304 32 454 1 179 765
Kulttuuriala 17 670 425 1 710 1 346 1 479 899 42 177 7 658 60 537 1 611 422
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 40 987 4 089 69 934 68 324 85 701 208 153 14 548 32 601 524 337
Luonnontie-
teiden ala
22 392 626 9 096 7 187 94 827 36 500 1 204 5 717 177 549
Tekniikan ja liikenteen ala 114 831 8 115 260 262 232 611 24 596 107 773 876 39 764 788 828
Luonnonvara- ja ympäristöala 20 939 1 059 3 948 11 532 11 710 14 988 89 3 836 68 101
Sosiaali, terveys- ja liikunta-ala 59 207 18 782 39 598 61 733 517 124 170 304 6 175 55 794 928 717
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 8 117 1 308 30 676 8 927 25 537 16 782 349 6 510 98 206
Muu koulutus 31 424 762 151 680 66 933 33 247 1 260 28 267 413 552 747

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 10.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2014, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/oaiop/2014/oaiop_2014_2015-12-10_tau_001_fi.html