Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2016

Koulutuksen sisältö 1) Koulutustyyppi
Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus Työvoima-
poliittinen aikuis-
koulutus
Työnantajan tilaamat kurssit Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus Avoin
ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 218 357 16 306 838 956 384 124 2 756 035 1 028 104 66 640 427 307 5 735 829
Yleissivistävä koulutus 803 0 47 530 994 60 224 96 200 31 694 141 541
Humanistinen ja kasvatusala 19 943 829 359 461 29 757 554 756 35 014 34 372 35 481 1 069 613
Kulttuuriala 12 480 0 254 1 667 1 368 405 57 079 10 559 62 529 1 512 973
Yhteiskuntat., liiketal. ja hallinnon ala 23 002 3 217 45 123 65 990 80 359 453 525 14 810 20 961 706 987
Luonnontieteiden ala 9 630 634 2 183 5 637 78 650 74 441 1 040 3 989 176 204
Tekniikan ja liikenteen ala 75 966 2 457 201 687 191 524 22 070 107 798 506 30 513 632 521
Luonnonvara- ja ympäristöala 8 368 807 4 314 2 512 11 499 14 817 146 2 886 45 349
Sos., terveys- ja liikunta-ala 37 361 4 003 17 349 52 657 530 159 224 465 4 463 50 494 920 951
Matkailu, ravitsemus- ja talousala 8 657 1 862 13 469 5 493 23 041 59 670 371 6 524 119 087
Muu koulutus 22 147 2 497 147 586 27 893 26 872 1 199 173 182 236 410 603
1) Opetushallinnon koulutusalaluokitus 2003, aikuiskoulutussovellus

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2016, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/oaiop/2016/oaiop_2016_2017-12-12_tau_001_fi.html