Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2018

Koulutuksen sisältö 1) Koulutustyyppi
Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus Työvoima-
koulutus
Työnantajan tilaamat kurssit Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus Avoin
ammatti-
korkea-
koulu-
opetus
Avoin yliopisto-
opetus
Muut koulutukset Yhteensä
Yhteensä 106 816 3 287 442 352 306 051 2 769 553 892 779 57 101 434 756 5 012 695
Yleissivistävä koulutus 0 0 36 026 198 65 291 1 689 165 46 804 150 173
Humanistinen ja kasvatusala 16 146 349 110 931 14 874 568 880 63 966 27 157 34 143 836 446
Kulttuuriala 5 189 0 278 2 311 1 337 256 67 984 12 362 31 135 1 456 515
Yht.tiet. liiketal., hall.ala 10 265 249 34 865 16 225 82 600 221 307 12 376 17 378 395 265
Luonnontieteiden ala 2 414 0 2 859 3 124 70 472 35 709 917 2 742 118 237
Tekniikan ja liikenteen ala 41 052 1 415 180 339 147 502 27 917 161 722 402 30 857 591 206
Luonnonvara- ja ympäristöala 4 885 0 200 1 029 12 874 32 871 68 3 102 55 029
Sos., terveys- ja liikunta-ala 14 279 935 6 818 63 792 551 349 258 771 3 405 42 545 941 894
Matk., ravitsemis- ja tal.ala 3 619 129 23 035 6 182 21 408 48 760 245 7 584 110 962
Muu koulutus 8 967 210 47 001 50 814 31 506 0 4 218 466 356 968
1) Opetushallinnon koulutusalaluokitus, aikuiskoulutussovellus 2003

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten aikuiskoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4535. 2018, Liitetaulukko 1. Oppilaitosten tutkintoon johtamattoman aikuiskoulutuksen opetustunnit koulutuksen pääasiallisen sisällön ja koulutustyypin mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/oaiop/2018/oaiop_2018_2019-12-12_tau_001_fi.html