Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Käsitteet ja määritelmät

Muu henkilöstö

Oppilaitosten muulla henkilöstöllä tarkoitetaan muita kuin opettajan toimessa työskenteleviä henkilöitä, joita ovat mm. koulunkäyntiavustajat, koulutussihteerit, kansliahenkilökunta, keittiöhenkilökunta ja siivoojat.

Opettaja

Opettajatilastossa kuntasektorin opettajiksi määritellään opetusalan virka- ja työehtosopimusta noudattavat. Valtion ja yksityisen sektorin opettajat on päätelty ammattinimikkeen tai ammattiluokan perusteella.

Oppilaitos

Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yksikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnantajan rooli), jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen laatimisvelvollisuus, jonka opiskelijoiksi opiskelijat rekisteröidään, jonka toimintaa laki tai asetus säätelee, joka noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja jota julkinen viranomainen rahoittaa tai valvoo. Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulurakennusta tai toimipaikkaa. Uusi oppilaitos perustetaan, oppilaitos lakkautetaan tai yhdistetään toiseen oppilaitokseen koulutuksen järjestäjän (oppilaitoksen ylläpitäjän) tai viranomaisten päätösten perusteella.

Tilastokeskus on antanut kullekin oppilaitokselle oman yksilöivän oppilaitostunnuksen. Oppilaitoksia luokitellaan oppilaitostyyppiluokituksella.

Oppilaitosryhmä

Toimialaluokituksessa (TOL 2002) ammattikorkeakoulut sijoittuvat korkeakoulujen ryhmään. Opettajatilastossa on muodostettu oppilaitosryhmät, joissa ammattikorkeakoulut ovat omana ryhmänään. Päättelyssä on jouduttu käyttämään eri apumuuttujia niiden ammattikorkeakoulujen osalta, joissa koulutuksenjärjestäjän tunnuksella järjestetään sekä ammatillista että ammattikorkeakouluopetusta. Näistäkin päättely joudutaan tekemään vain tapauksissa, joissa tiedot ovat samassa rekisterissä.

Rehtori

Opettajatilastossa ammattiluokka 12291 Opetusalan johtajat ja rehtorit sisältää vain rehtorit (ei koulunjohtajia).

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opettajat ja muu henkilökunta [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ope/kas.html