Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Kuvaus

Opettajatilasto kuvaa opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa syksyn poikkileikkaustilanteen mukaan. Keskeisimpiä tietoja ovat mm. opettajien sukupuoli, ikä, koulutus (tutkinto), tehtävätyyppi (rehtori, luokanopettaja, lehtori, tuntiopettaja, professori ym.), työsuhteen luonne (vakinainen, määräaikainen), työpaikan toimiala, työpaikan kunta. Sivutoimiset tuntiopettajat, vierailevat luennoitsijat tai vastaavat eivät sisälly aineistoon. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opettajat ja muu henkilökunta [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ope/meta.html