Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Lärarstatistiken beskriver lärare och andra anställda i skolan enligt höstens tvärsnittssituation. Centrala uppgifter är t.ex. lärarnas kön, ålder, utbildning (examen), typ av uppdrag (rektor, klasslärare, lektor, timlärare, professor osv.), anställningstyp (ordinarie, visstid), arbetsplatsens näringsgren, arbetsplatskommun. Deltidsanställda timlärare, gästföreläsare eller dylika ingår inte i materialet. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda, medan själva statistiken i regel är offentlig.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lärare och andra anställda [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ope/meta_sv.html