Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 20.3.2012

Opiskelijoiden työssäkäynti yleisempää vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin

Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista kävi töissä opiskelun ohessa 56 prosenttia. Työssäkäyvien osuus kasvoi edellisestä vuodesta prosenttiyksikön. Työssäkäynti oli yleisintä yliopisto-opintojen yhteydessä, 61 prosentilla yliopisto-opiskelijoista oli opintojen ohessa työsuhde. Ammattikorkeakouluopintojen ohessa työssä käyvien osuus oli 59 prosenttia. Ainoastaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen ohessa työskentely pysyi edellisvuoden tasolla.

Vähintään 18-vuotiaiden työllisten opiskelijoiden osuudet kaikista opiskelijoista 2006-2010

Vähintään 18-vuotiaiden työllisten opiskelijoiden osuudet kaikista opiskelijoista 2006-2010

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä, naisista 59 prosentilla ja miehistä 53 prosentilla oli työsuhde opintojen ohessa. Naisten ja miesten työssäkäynnissä opintojen ohella oli suurin ero ylioppilastutkintoon ja ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Työssäkäyvien naisten osuus oli 10 prosenttiyksikköä miesten osuutta korkeampi. Sen sijaan ylempään korkeakoulututkintoon, mm. maisterin tai diplomi-insinöörien tutkintoon johtavissa opinnoissa naisista alle 2 prosenttiyksikköä kävi miehiä yleisemmin opintojen ohella työssä.

Työssäkäynti opintojen ohessa lisääntyi iän myötä. 18–vuotiaista opiskelijoista 24 prosentilla, 21–vuotiaista 46 prosentilla ja 24–vuotiaista 55 prosentilla oli työsuhde. Vähintään 25–vuotiaista opiskelijoista 70 prosenttia kävi opintojen ohella töissä.

Työssäkäynnissä oli eroja koulutusaloittain. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan opiskelijoista 68 prosentilla oli työsuhde vuoden 2010 lopussa. Suojelualan ja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista työssäkäyviä oli 63 prosenttia ja matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoista 56 prosenttia.

Työssäkäynti opintojen ohessa oli maan keskiarvoa yleisempää Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan maakunnissa.

Opiskelun etenemiseen liittyviä muita tietoja löytyy tilastoista Koulutuksen keskeyttäminen ja Opintojen kulku.


Lähde: Koulutustilastot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (227,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Opiskelijoiden työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-999X. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/opty/2010/opty_2010_2012-03-20_tie_001_fi.html