Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.3.2012

Vanligare att studerande arbetade år 2010 än året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter var det vanligare att studerande förvärvsarbetade år 2010 än året innan. Av de studerande arbetade 56 procent vid sidan av studierna. Andelen sysselsatta studerande ökade med en procentenhet från året innan. Vanligast var det med förvärvsarbete i samband med universitetsstudier, 61 procent av alla universitetsstuderande hade en anställning vid sidan av studierna. Av de studerande vid yrkeshögskolor förvärvsarbetade 59 procent. Bara när det gäller yrkesinriktad utbildning på andra stadiet var andelen studerande som arbetade vid sidan av studierna på föregående års nivå.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2006–2010

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2006–2010

Det var vanligare att kvinnor arbetade vid sidan av studierna än att män gjorde det. Av kvinnliga studerande hade 59 procent en anställning och av manliga 53 procent. Den största skillnaden i kvinnors och mäns sysselsättning vid sidan av studierna fanns inom utbildning som var inriktad på studentexamen och yrkeshögskoleexamen. Andelen förvärvsarbetande kvinnor var 10 procentenheter högre än andelen förvärvsarbetande män. När det gäller studier för högre högskoleexamen, bl.a. magisterexamen eller diplomingenjörsexamen, var förvärvsarbete däremot under 2 procentenheter vanligare bland kvinnor än bland män.

Arbete vid sidan av studierna blev vanligare med åldern. Av 18-åriga studerande hade 24 procent en anställning, av 21-åriga studerande 46 procent och av 24-åriga studerande 55 procent. Av de studerande som fyllt 25 år arbetade 70 procent vid sidan av studierna.

Det fanns skillnader i sysselsättningen efter utbildningsområde. I slutet av år 2010 hade 68 procent av de studerande inom det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området en anställning. Av de studerande inom skyddsbranschen samt social-, hälso- och idrottsområdet arbetade 63 procent och av de studerande inom turist-, kosthålls- och hushållsbranschen arbetade 56 procent.

Förvärvsarbete vid sidan av studierna var vanligare än genomsnittet i Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland och Österbotten.

Mer uppgifter om studiernas framskridande finns i statistiken Avbrott i utbildningen och Studiernas gång .


Källa: Utbildning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2010/opty_2010_2012-03-20_tie_001_sv.html