Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå och ålder 2010

Utbildningsnivå Studerande totalt Sysselsatta studerande 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år-
    %                
Gymnasieutbildning 46 995 13 669 29,1 7 303 3 080 678 381 299 213 170 1 545
Yrkesutbildning på andra stadiet 225 436 126 794 56,2 7 728 4 794 3 982 4 651 4 737 4 064 3 914 92 924
Utbildning på institutnivå 80 80 100,0 - - - - - - - 80
Yrkeshögskoleutbildning 132 217 75 586 57,2 48 2 172 4 670 7 139 8 499 7 640 6 640 38 778
Lägre högskoleutbildning 103 576 56 504 54,6 53 1 347 2 744 4 380 4 996 4 691 4 162 34 131
Högre yrkeshögskoleutbildning 6 580 6 155 93,5 - - - - - 1 - 6 154
Högre högskoleutbildning 41 372 26 785 64,7 - 26 108 221 510 1 249 2 124 22 547
Specialiseringsutbildning för läkare 3 555 3 345 94,1 - - - - - - - 3 345
Licentiatutbildning 2 526 2 138 84,6 - - - - - - 1 2 137
Doktorsutbildning 18 362 14 854 80,9 - - - - 4 12 52 14 786
Totalt 580 699 325 910 56,1 15 132 11 419 12 182 16 772 19 045 17 870 17 063 216 427
Procent av åldersgruppen       23,7 33,0 37,0 46,0 50,1 52,3 55,4 69,8

Källa: Utbildning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2010, Tabellbilaga 2. Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå och ålder 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2010/opty_2010_2012-03-20_tau_002_sv.html