Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.5.2013

Isojen lapsiperheiden määrä pysynyt vakaana

Vähintään nelilapsisten perheiden määrä on pysynyt viime vuosina melko vakaana ja vuosittaiset muutokset ovat pieniä, muutama sata suuntaan tai toiseen. Vuonna 2012 vähintään nelilapsisten perheiden määrä kasvoi noin sadalla perheellä edellisvuodesta. Kahden ja kolmen lapsen lapsiperheiden määrän trendi on laskeva ja yksilapsisten määrä on pysynyt lähes samana. Lapsiperheissä asui vuoden 2012 lopussa keskimäärin 1,83 alaikäistä lasta. Perhetilasto kuvaa perhekokoa Suomessa tiettynä hetkenä eikä siten kerro perheiden lopullisesta lapsiluvusta.

Lapsiperheiden lasten lukumäärä 1950–2012

Lapsiperheiden lasten lukumäärä 1950–2012

Lapsiperheistä 13 prosenttia on kolmilapsisia ja viidessä prosentissa lapsiperheistä on vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta. Vähintään nelilapsisia perheitä on suhteellisesti eniten Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla. Suhteellisesti vähiten näitä perheitä on Ahvenanmaalla, Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa.

Suomessa oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 578 000 lapsiperhettä. Määrä on pienentynyt edellisvuodesta 2 100 perheellä. Lapsiperheisiin kuuluu 40 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto on edelleen avioparin perhe, 61 prosenttia. Avoparien perheitä on 19 prosenttia lapsiperheistä. Lähes saman verran on äiti ja lapsia -perheitä, joita on 18 prosenttia. Isä ja lapsia -perheitä on edelleen hyvin vähän, alle kolme prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröity pari on vanhempina 400 lapsiperheessä.

Kaikkiaan perheitä oli vuoden 2012 lopussa 1 466 000. Määrä on kasvanut 5 200 perheellä edellisestä vuodesta. Kasvu on vähän pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 5 500 perhettä. Perheisiin kuului 75 prosenttia väestöstä eli 4 075 000 henkilöä. Perheisiin kuuluvien osuus on vähentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä. Kaksi kolmasosaa perheistä oli avioparien perheitä. Avoparien perheitä oli 22 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 12 prosenttia. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli hieman alle 2 000. Yksinasuvia oli 1 070 000.

Uusperheitä oli vuoden 2012 lopussa 53 000. Uusperheiden määrä on pienentynyt kolmella sadalla perheellä viime vuodesta. Vuosimuutokset ovat olleet viime vuosina pieniä. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja puolet avioliitossa. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi. Näitä lapsia oli 76 000.

Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2012

Perhetyyppi      1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 Muutos 2011–2012 
Perheitä yhteensä 1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 450 488 1 455 073 1 460 570 1 465 733 5 163
Aviopari, ei lapsia 364 452 395 953 436 019 481 209 509 916 513 889 518 550 523 221 4 671
Aviopari ja lapsia 640 062 579 578 514 868 468 266 448 897 446 433 442 257 439 194 -3 063
Avopari, ei lapsia 123 471 135 996 160 132 180 590 193 894 195 967 200 171 203 334 3 163
Avopari ja lapsia 65 896 85 309 102 581 112 847 116 797 117 254 118 054 118 136 82
Äiti ja lapsia 147 297 159 063 159 432 153 024 149 823 149 651 149 196 149 143 -53
Isä ja lapsia 24 161 27 071 28 931 29 238 29 765 30 278 30 534 30 714 180
Rekisteröity miespari 1) .. .. .. 398 625 706 773 829 56
Rekisteröity naispari 1) .. .. .. 430 771 895 1 035 1 162 127
Perheväestö 4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 059 511 4 065 168 4 069 930 4 075 094 5 164
Väkiluku 31.12. 4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 351 427 5 375 276 5 401 267 5 426 674 25 407
Perheväestön osuus, % 82,1 80,0 78,2 76,8 75,9 75,6 75,4 75,1 -0,3
Perheen keskikoko 3,00 2,96 2,89 2,83 2,81 2,79 2,79 2,78 –0,01
1) Rekisteröity pari ja lapsia -perheitä oli 418.

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (360,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2012/perh_2012_2013-05-24_tie_001_fi.html