Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Viidennes asuu yksin

Yksinasuvien osuus koko väestöstä on kasvanut vähitellen kahden vuosikymmenen takaisesta 15 prosentista nykyiseen viidennekseen. Noin kolmannes väestöstä asuu kahden hengen asuntokunnissa. Yli puolet 57−79-vuotiaista asuu kahden hengen asuntokunnissa. Suhteellisesti useimmin kahden hengen asuntokunnissa asuvat 67−70-vuotiaat, yli 63 prosenttia ikäryhmästä.

Kuvio 15. Asuntokuntaväestö asuntokunnan koon mukaan 1990–2014

Kuvio 15. Asuntokuntaväestö asuntokunnan koon mukaan 1990–2014

Kaiken kaikkiaan naiset asuvat miehiä useammin yksin. 16 vuotta täyttäneistä naisista 26 prosenttia asuu yksin, miehistä 23 prosenttia. Yksinasuminen jakautuu iän suhteen hieman erilailla. Muutos on rajuinta naisten elämänkaarella. Nuorena asutaan yksin, samoin kaikkein todennäköisimmin vanhana. Alhaisimmillaan naisten yksinasuminen on ikävuosina 37−41, jolloin yksin asuu noin joka kymmenes nainen.

Kuten nuoret naiset, myös nuoret miehet asuvat yksin. Miesten yksinasuminen ei kuitenkaan vähene iän myötä yhtä paljon kuin naisten. Alimmillaan yksinasuvien miesten osuus on 39-vuotiaana, jolloin viidennes miehistä asuu yksin. Tämän alemmas osuus ei laske, vaan yksinasuvien miesten osuus pysyy reilussa viidenneksessä aina kahdeksaankymmeneen ikävuoteen asti. Tämän jälkeen yksinasuvien osuus suurenee.

Vuoden 1990 jälkeen naisten ja miesten yksinasuminen on yleistynyt voimakkaasti etenkin nuorimmissa ikäryhmissä, mutta myös vanhimmissa ikäryhmissä. Toisaalta myös keski-ikäisten miesten yksinasuminen on yleistynyt. Määrällisesti eniten asuvat yksin 67-vuotiaat naiset ja miehistä 24-vuotiaat.

Kuvio 16. Yksinasuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta 1990 ja 2014

Kuvio 16. Yksinasuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta 1990 ja 2014

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2014, 7. Viidennes asuu yksin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2014/02/perh_2014_02_2015-11-27_kat_007_fi.html